Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringens aftaler

Regeringen
Christiansborg i aftensol
Foto: Colourbox

I alt 389 politiske aftaler er indgået fra S-regeringens tiltræden den 27. juni 2019 og frem til den 4. oktober 2022. Heraf 338 brede aftaler.

 • Statens køb af elefanter (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Nyt midlertidigt børnetilskud (med RV, SF og EL)
 • Stemmeaftale om sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, samt ophør af fremtidige sager til Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om multifunktionel jorddeling (med RV, V, DF, K og LA)
 • Styrkelse af indgrebsmulighederne over for gebyrer på betalingsserviceløsninger (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Stemmeaftale om lokale elevfordelingsregler (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om opkvalificering (med RV, V, DF og K)
 • Optagelsesregler til de gymnasiale uddannelser (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Fordeling af forskningsreserven i 2020 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Forhøjelse af iblandingskrav i transportsektoren (med RV, SF, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om yderligere styrkelse af kystfiskeriordningen (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftalebaseret støtte til Center for Landdistriktsforskning (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • VE-ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Støttemodel for Thor (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Negativ budgetregulering ifm. aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU) (med RV, SF, AL, V, DF, K og LA)
 • Kompensation for F-35 kampflystøj fra Flyvestation Skrydstrup (med RV, V, DF, K og LA)
 • Løsning af ”0-skattesagerne” (med RV, AL, V, K og LA)
 • Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Politisk forståelse: Børnene skal ud af Sjælsmark og have bedre forhold (med RV, SF og EL)
 • Aftale om kvælstofindsatsen i 2020 (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om finansloven for 2020 (med RV, SF, EL og AL)
 • Klimalov (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Etårig forlængelse af de politiske målsætninger for Det Kongelige Teater (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Tillægsaftale om ret til seniorpension for nedslidte (med RV, V, DF, K og LA)
 • Stemmeaftale om ændring af kystbeskyttelsesloven mv. (med RV, SF, AL, V, DF, K og LA)
 • National handleplan mod børn og unges rygning (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Justeringer af Working Holiday-ordningen (med SF, EL og DF)
 • Forlængelse af tolkeaftalen (med RV, SF, V, K og LA)
 • Opgør med kviklån (med RV, SF, EL, AL, V, DF og NB)
 • Midlertidig forlængelse af befordringspligten, videre analyser mv. (med RV, SF og K)
 • Aftale om vejtransport (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og NB)
 • Indgreb mod misbrug af lattergas (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og NB)
 • Tillæg til Aftale om indfødsret af 29. juni 2018 - Aftale om ændrede indfødsretskrav til dansksindede sydslesvigere (med V, DF, K og LA)
 • Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger (med SF, EL, AL og DF)
 • Fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik (med RV, SF, EL og AL)
 • Udmøntning af 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om nationale test (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om at Studievalg Danmark også skal vejlede om erhvervsuddannelserne (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om grøn erhvervsrabat på Storebæltsforbindelsen (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om COVID-19-initiativer (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Hjælpepakker til hjemløseorganisationer og nødpulje til kompensation ifm. aflyste arrangementer hos civilsamfundsorganisationer (COVID-19) (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og NB)
 • Aftale om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF og K)
 • Forlænget aftale om drift af videnscentre for erhvervsuddannelserne (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF og K)
 • Aftale om økonomisk hjælpepakke til efterskoler, frie fagskoler m.fl. (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i 2020 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om midlertidig kunststøtteordning (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og LA)
 • Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF og K)
 • Et stærkt civilsamfund både under og efter COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om kompensationsordning for selvejende institutioner, organisationer mv. med primært offentlig støtte (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Tillægsaftale om prøver og eksamener for elever på eux og i ASF-klasser (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale vedrørende udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og LA)
 • Aftale om forlængelse og udvidelse af kompensationsordning til arrangører (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik og grøn buspulje til regionale busser og øer (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om forældrebetaling under genåbning (COVID-19) (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om igangsætning af anlægsarbejdet på Femern Bælt-forbindelsen på dansk side (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om en styrket skattekontrol (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, DF, K, NB og LA)
 • Enighed om reglerne om utryghedsskabende lejre (med RV, SF og EL)
 • Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem (med RV, SF, AL og V)
 • Aftale om økonomisk hjælp til udbydere af AMU i forlængelse af COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og LA)
 • Aftale om nødpulje til de videnspædagogiske aktivitetscentre (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og LA)
 • Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om en plan for genåbning af Danmark (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om flere initiativer for at hjælpe rejsebranchen gennem coronakrisen (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen (med RV, V, DF, K og LA)
 • Aftale om spildevandsselskabers klimatilpasning (med RV, SF, EL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om frivillig smittesporingsapp for COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, K og LA)
 • Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF og K)
 • Aftale om yderligere genåbning i fase 2 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om udmøntning af hjælp til sårbare børn og unge på BUVM’s område (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og LA)
 • Aftale om hurtig og sikker udbetaling af kompensation som følge af COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Aftale om midler til et generelt løft af folkeskolen i 2020 (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om kompensation til tv-produktioner (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Ny aftale om den videre vej frem for Signalprogrammet (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om yderligere genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om forsamlingsforbuddet (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om udmøntningen af FL20 midler til urørt skov (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om sommeraktiviteter for børn og unge (med RV, SF, EL, AL, FG, V og LA)
 • Aftale om forlængelse af postaftale med Post Danmark resten af 2020 (med RV, SF, V, DF og K)
 • Aftale om flere uddannelsespladser på de videregående uddannelser i lyset af COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om styrkelse af motorområdet (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om rekapitalisering og statens ejerskab af SAS AB (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (med RV, SF, EL, AL, V, K og LA)
 • Aftale om udvidet ret til sorgorlov (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om styrket opkvalificering (med RV, V, DF og K)
 • Aftale om ekstraordinært løft af ledige (med RV, SF, EL, V og DF)
 • Aftale om klapbro over Guldborg Sund (med RV, SF, V, DF og K)
 • Aftale om nye naturinsatser, herunder naturnationalparker og friluftsinitiativer (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om hjælpepakke til erhvervsuddannelserne og EGU (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om forlængelse af mulighed for lokale elevfordelingsregler ved fordeling af elever til de almengymnasiale uddannelser (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om sommerpakke (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om håndtering af indeksering af registreringsafgiften (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Aftale om yderligere hjælp til rejsebranchen i lyset af coronakrisen (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om kompensation til særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om et helhedsorienteret, mere risikobaseret og datadrevet kontrolkoncept for dyretransporter (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om luftfartspakke (med RV, V og K)
 • Aftale om justering af Luftfartspakke (med RV, V og K)
 • Aftale om næste fase af en kontrolleret genåbning (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om forlængelse af ordning for den særlige risikogruppe (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv (med RV, SF, AL, V og K)
 • Enighed om indførelse af ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse (med RV, SF og EL)
 • Aftale om udbredelse af tilpasset Superliga-ordning til andre sportsgrene (med RV, SF, AL, V og K)
 • Aftale om rammerne for etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger på åbningstiden (med RV, SF, AL, V og K)
 • Justeret aftale om genstart af luftfarten (med RV, V og K)
 • Aftale om styrkelse af ordblindeområdet (med RV, SF, EL og AL)
 • Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv.: Bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om forhøjelse af iblandingskrav for biobrændstoffer i 2021 (med RV, SF, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om justering af luftfartspakke (del II) (med RV, V og K)
 • Genstart af dansk eksport (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om ny ret til tidlig pension (med SF, EL og DF)
 • Yderligere kompensation til særligt hårdt ramte virksomheder mv. (med RV, SF, AL, V og K)
 • Aftale om ophævelse af 5 års-grænsen for opbevaring af menneskelige æg nedfrosset i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Tillægsaftale om kabellægning til PSO-aftalen (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om udvidelse af hjælpepakker (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv. Tilskudspuljer til udfasning af olie- og gasfyr og understøttende tiltag (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om fordeling af forskningsreserven samt midler fra reserven til genstart af dansk økonomi samt særlige udfordringer afledt af COVID-19 i 2021 mv. (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om fri forskning, talentudvikling og forskning i klimaforandringer (fordeling af den tværgående reserve i 2021) (med RV, SF, EL, AL, FG, V og K)
 • Aftale om 50 mio. kr. til at bekæmpe ensomhed (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Åbning af de generelle hjælpepakker til nordjyske virksomheder samt kultur og idrætsliv (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om aflivning og midlertidigt forbud mod hold af mink (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om styrket veteranindsats (med RV, V, DF, K og LA)
 • Stemmeaftale om forbud mod køb af vælgererklæringer (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om kompensation til nordjyske erhvervs-, kultur- og idrætsliv samt udsatte borgere (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om placering af energiøer (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om ændring af lovgrundlaget for Innovationsfonden (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og LA)
 • Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om nedbringelse af ventetider i Familieretshuset (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om styrket droneinfrastruktur – udmøntning af luftfartspakken (med RV, V og K)
 • Aftale om udbetaling af feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om fremtiden for olie- og gasudvinding i Nordsøen (med RV, SF, V, DF og K)
 • Aftale om grøn omstilling af vejtransporten (med RV, SF og EL)
 • Aftale om Det Kongelige Teater 2021-2024 (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Aftale om minimumsnormeringer (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om finansloven for 2021 (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om stimuli og grøn genopretning (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om grøn skattereform (med RV, SF, V og K)
 • Aftale om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Stemmeaftale om skærpet indsats mod vanvidskørsel (med RV, SF, EL, V, DF, K og NB)
 • Aftale om bedre ressourceforløb (med RV, SF, V, K og LA)
 • Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 (med RV, SF, EL, DF, K og NB)
 • Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om velfærdsaftaler på ældreområdet (med RV, SF, EL, AL og FG)
 • Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om overgangsordning for tarifudligningsordningen i 2022 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om justering af CfD-model for de teknologineutrale udbud (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om implementering af VEII art. 21, særordning for kommunale solceller (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Forlængelse af tolkeaftalen (med RV, SF, V, K og LA)
 • Aftale om en ny epidemilov (med RV, SF, EL, AL, FG*, V, K og LA)
 • Aftale om opgravning og bortskaffelse af mink ved Karup og Holstebro (med RV, SF, EL, AL og FG)
 • Aftale om økonomisk støtte til Dannevirke Museum (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om forhøjelse af VE-bonus (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om forlængelse af økonomisk hjælpepakke til efterskoler, frie fagskoler m.fl. (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om økonomisk hjælp til udbydere af AMU i 2021 i forlængelse af COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og LA)
 • Justering af kviklånsaftalen mhp. at sikre sponsorater af idræt og almennyttige foreninger (med RV, SF, EL, V og DF)
 • Aftale om kompensationsordning til folkehøjskolerne ifm. COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om kompensationsordning til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet ifm. COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om udmøntning af finanslovsramme til styrket indsats mod negativ social kontrol (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 (med RV, SF, V og LA)
 • Aftale sikrer unge bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om styrket information og vejledning til forældre og unge forud for valg af ungdomsuddannelse (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Hjælpepakke til udsatte grupper (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Tillæg til klimaaftale om energi og industri af 22. juni 2020 vedr. Ejerskab og konstruktion af energiøer mv. (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område (med RV, SF, EL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om en ny, moderniseret blankmedieordning (med RV, SF, EL og FG)
 • Aftale om udmøntning af midler til cyklisme fra aftale om grøn omstilling af vejtransporten (med RV, SF og EL)
 • Aftale om en Arktis-kapacitetspakke (med RV, V, DF, K og LA)
 • Aftale om udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater med sigte på § 5-status (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og LA)
 • Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Nye dedikerede hjemrejsesamtaler om repatriering i kommunerne (med RV, V og LA)
 • Aftale om ingen modregning i pension for ekstraindtægter i relation til COVID-19 (med RV, SF, EL, V, DF og NB)
 • Aftale om kompenserende tiltag for afgangsstuderende på videregående uddannelser med meget praksisrettet undervisning (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Aftale om en styrket skattekontrol – etape 2 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om forsøgsordning med statslig finansiering af elevbetaling ifm. EGU-elevers højskoleophold (med RV, SF, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om videreførelse af arrangørordningen og nødpulje til store velgørende festivaler (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet 2021-2023 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om ekstra genåbning før 6. april 2021 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om fordeling af FL21-midler til tilskudsmuligheder til energirenoveringer i kommuner og regioner (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om pulje til lokale ugeaviser, forlængelse af aktivitetspuljen til kulturaktiviteter og genstartsteam for kultur- og idrætslivet (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om justering af hjælpepakker til erhvervslivet (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Politisk aftale om fordelingen af midlerne til grøn varme fra finansloven 2021 (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om støttemodel til Hesselø Havvindmøllepark (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Børn af fremmedkrigere – aftale om nedsættelse af en ny hurtigtarbejdende taskforce (med RV, SF, V, K og LA)
 • Aftale om gradvis genåbning for rejseaktiviteter (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om at mindre selvstændige kan få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om justering af taxiloven mv. (med RV, SF, V, DF og K)
 • Aftale om 200 millioner kroner til grønne færger i Danmark (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om indfødsret (med V, K og LA)
 • Justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener for elever i grundskolen (med RV, SF, EL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål for 2025 (med RV, SF og EL)
 • Aftale om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om permanentgørelse af forsøgsordningen om særlige vilkår for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelserne (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om reformen Børnene Først (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, LA og KD)
 • Aftale om nedsættelse af task force, der skal undersøge branden på Scandinavian Star (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om oprykningstidspunkt til børnehave (supplerende aftale til aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020) (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om kriminalisering af identitetstyveri på nettet (med RV, SF og EL)
 • Aftale om midlertidig forlængelse af befordringspligten på postområdet (med RV, SF og EL)
 • Rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om strategi for life science (med RV, SF, EL, AL, V og K)
 • Aftale om videreførelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis (med SF, EL, AL, FG, V, DF, NB, LA og KD)
 • Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Aftale om udmøntning af pulje til bæredygtigt byggeri (fra FL21) (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om ligestilling for forældre på SU og SU & FGU-skoleydelse til unge i efterværn på et anbringelsessted (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om justering af åben dør-ordningen for VE-anlæg på havet (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om en effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificeringen (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Tillægsaftale om indfødsret (med V, K og LA)
 • Aftale om justering af bygningspuljen (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund (med SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om forsøgsordning for straksrefusion ved køb af forestillinger af børne- og ungdomsteater mv. (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om trivselsindsatser og faglige aktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner, en indsats for særligt udsatte studerende og øget vejledning efter COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og LA)
 • Dansk deltagelse i et "vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse" (IPCEI) vedr. brint (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om ny udviklingspolitisk strategi (med RV, SF, EL, AL, V, K og KD)
 • Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (med SF, EL og DF)
 • Aftale om styrkelse af rådgivning for ofre for seksuelle overgreb (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om det fremadrettede behov for revision (med RV, SF, EL, AL, V og NB)
 • Aftale om styrkelse af Danmarks cyberforsvar (med RV, V, DF, K og LA)
 • Aftale om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser (med SF, V, DF, K og LA)
 • Politisk aftale om rammerne for Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (med SF, EL, AL, V, DF, K, NB og KD)
 • Aftale om udmøntning af pulje til grøn transport (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om initiativer til beskyttelse af børn fra indvandrerfamilier imod vold og anden negativ social kontrol (med V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale vedr. kompensation af MGK-centre i 2022 og 2023 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF og K)
 • Aftale om udmøntning af investeringsmidler i bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035 (med RV, SF og EL)
 • Aftale om Infrastrukturplan 2035 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om nye krav for anvendelsen af energiafgrøder til produktion af biogas (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Principaftale om en køreplan for lagring af CO2 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om Afghanistan (med RV, SF, EL, AL, V, K, LA og KD)
 • Aftale om styrket stalking-indsats og selvstændig stalkingbestemmelse i straffeloven (med RV, SF, EL, AL, DF, K og NB)
 • Udbudsforberedende delaftale om langsigtede rammer for udbud og ejerskab af energiøen i Nordsøen (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Opfølgende aftale ifm. Klimaftale for energi og industri mv. om fremme af udnyttelse af overskudsvarme (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Tillægsaftale om en ny, moderniseret blankmedieordning af 10. februar 2021 (med RV, SF, EL og FG)
 • Aftale om udfasning af likviditetstiltag på skatteområdet (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling (med RV, SF og EL)
 • Aftale om finansiering af Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Udmøntning af pulje til grøn transport (Tillægsaftale) (med RV, SF, EL, V, DF, K og LA)
 • Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (med RV, SF, EL, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Tillægsaftale til aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser om midlertidigt stop for optag på udvalgte institutioner (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Aftale om markante lempelser af rejserestriktionerne som følge af COVID-19 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Supplerende aftale til tillægsaftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser om midlertidigt stop for optag på udvalgte institutioner (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Aftale om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov (med RV, SF, EL, AL og V)
 • Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2021 (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om regulering af ladestandermarkedet (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark – Aftale om fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Mindre justeringer af vinterens prøver (2021/20221) i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om nye rammer for spilmarkedet #1: Indførelse af spilkort for landbaserede væddemål (med RV, SF, EL, AL, V, DF og KD)
 • Aftale om Ordblindepakke III (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om at ændre straffelovens bestemmelse om hadforbrydelser (med RV, SF og EL)
 • Mindre justeringer af sommerens prøver (2022) i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og KD)
 • Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, LA og KD)
 • Aftale om videreførelse af EEO's rollemodelindsats (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed (med SF, EL, DF og KD)
 • Aftale om mere liv i bymidter og landdistrikter (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om uvildig historisk udredning af Danmarks militære og civile indsats i Afghanistan i perioden 2001-2021 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, LA og KD)
 • Aftale om Basismidler til forskning (med RV, SF, EL, AL, FG, DF, K, NB, LA og KD)
 • Investeringer i et fortsat grønnere Danmark (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Aftale om finansloven for 2022 (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Aftale om styrket indsats for digital dannelse af børn og unge (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Løft af tysk og fransk på de videregående uddannelser (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • En styrket skattekontrol – etape 3 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, K, NB og KD)
 • Aftale om genåbning af de generelle kompensationsordninger (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og KD)
 • Aftale om en køreplan for fangst, transport og lagring af CO₂ (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 (med SF, DF og K)
 • Stemmeaftale om ændring af museumsloven m.fl. (med RV, SF, EL, AL, FG, V, K og KD)
 • Aftale om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv (Prisregulering af fjernvarme fra geotermiske anlæg) (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om genåbning af kompensationsordninger på Kulturministeriets område (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF og K)
 • Aftale om yderligere kompensation til hårdt ramte virksomheder (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og KD)
 • Aftale om udbygningslov for Københavns lufthavn (med V, DF, K og LA)
 • Aftale om kompensation for nettotab som følge af ændring af dækningsafgift for private erhvervsejendomme (med V)
 • Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv (Støtteudbud til biogas og andre grønne gasser) (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om en markedsbaseret og teknologineutral telepolitik samt Danmarks bredbåndsmålsætning 2025 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om forhøjelse af SU-fribeløb i 2022 for studerende i COVID-19-beredskab (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om styrkelse af de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, LA og KD)
 • Aftale om udmøntning af 150 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale og private arealer (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Forlængelse af tolkeaftalen (med RV, SF, V, K og LA)
 • Aftale om videreførelse af kompensationsordninger, etablering af omstillingsperiode og en aktivitetspulje til kulturaktører (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF og K)
 • Aftale om udmøntning af Brexit-tilpasningsreserven til dansk erhvervsliv (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K og KD)
 • Aftale om Kemiindsats 2022-25 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Styr på biociderne: Aftale om biocidindsats 2022-25 (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Delaftale om styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft (med RV, SF og KD)
 • Aftale om fremtidens grønne færgebetjening af Ballen-Kalundborg og Bøjden-Fynshav (med RV, SF og EL)
 • Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi (med RV, SF, DF og KD)
 • Aftale om hjælp til genstart og åbning af kulturlivet (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF og K)
 • Aftale om muligheden for at undlade at give erstatningstimer for aflyst undervisning i grundskolen (med RV, SF, EL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 (med RV, SF, EL, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme (med RV, SF, EL, AL, FG og KD)
 • Aftale om nye rammer for spilmarkedet #2: Almennyttige lotterier og styrket kontrol (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Stemmeaftale om anlægslov for Nyborg Slot (med V og K)
 • Aftale om håndtering af prøver i sommeren 2022 på Børne- og Undervisningsministeriets område (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om lovgivning for fordrevne ukrainere (med RV, SF, EL, V og KD)
 • Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik (med RV, SF, V og K)
 • Aftale om forlængelse af visse udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2022/2023 (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi) (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, LA og KD)
 • Tillæg til politisk aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (med SF, V, DF, K, NB og KD)
 • Aftale om naturnationalparker i Danmark (med RV, SF, EL og AL)
 • Tillæg til aftale på forsvarsområdet 2018-2023 om udvidelse af forligskredsen (med RV, SF, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Tillægsaftale om målrettet varmecheck (med RV, SF, EL, AL og FG)
 • Aftale om indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine (med RV, SF, EL, V, K, LA og KD)
 • Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2022 (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om lovelementer i kommende lovforslag med forventet fremsættelse i uge 17 (med RV, SF, EL, V, K og LA)
 • Aftale om midlertidig fastholdelse af energiafgrødegrænsen (med RV, SF, EL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine på børne- og undervisningsområdet (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om forlig vedr. anvendelse af bygninger ved Charlottenlund Slot (med RV, SF, V og K)
 • Aftale om sikring af socialområdet i lyset af situationen i Ukraine (med RV, SF, EL, AL, V, K, NB og LA)
 • Aftale om udmøntning af midler til fødselspakken ’En god start på livet’ (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Aftale om ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager opgaver med fordrevne ukrainere (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og KD)
 • Aftale om udmøntning af 65 mio. kr. til læreruddannelsen i 2022 (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Aftale om initiativer på asbestområdet (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om styrkelse af dansk diplomati som en del af det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik. (med RV, SF, V og K)
 • Aftale om sundhedsreform – et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Medieaftale for 2022-2025: Den demokratiske samtale skal styrkes (med RV, SF, EL, AL, FG og KD)
 • Tillægsaftale til aftale om Den Koordinerende Tilmelding til Gymnasiale Uddannelser (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Delaftale om disponering af midler fra aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme (med RV, SF, EL, AL, FG og KD)
 • Aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om tilpasning af Lynetteholm og forundersøgelse af stormflodssikring (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om udmøntning af aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, LA og KD)
 • Aftale om finansielt bidrag til SAS’ transformationsplan (med RV, SF, V, DF og K)
 • Aftale om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene (med RV, SF, EL, AL og KD)
 • Aftale om opfølgning på evaluering af planloven m.v. (med V, DF, K og LA**)
 • Aftale om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder og bredere rekrutteringsgrundlag til ledelserne i den finansielle sektor (med RV, SF, V, DF, NB og LA)
 • Aftale om udmøntning af delelementer i aftale om Gode rammevilkår for forsøgsmøller af 15. december 2021 (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige (med RV, SF, AL, V, K, LA og KD)
 • Opretholdelse af en højere operativ evne for F-16 i transitionsperioden (med RV, SF, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og KD)
 • Rammevilkår for CO₂-lagring i Danmark (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Kompensation af borgere for stigende energipriser (med RV, SF, EL, V og K)
 • Aftale om kompensation af borgere for stigende energipriser (med RV, SF, EL, V og K)
 • Aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler (med RV, SF og EL)
 • Aftale om etablering af en grøn fond (med RV, SF, EL, V og K)
 • Aftale om grøn skattereform for industri mv. (med RV, SF, V og K)
 • Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (med SF, EL og DF)
 • Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 – Danmark kan mere ll (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, LA og KD)
 • Aftale om styrket international rekruttering (med RV, SF, V, K, NB, LA og KD)
 • Aftale om justering af firmabilbeskatningen mv. (med RV, SF og EL)
 • Aftale om initiativer mod digitale krænkelser (med RV, SF, EL, K og NB)
 • Aftale om initiativer til modvirkning af store huslejestigninger (med RV, SF og EL)
 • Aftale om at fremme offentligt ansattes ytringsfrihed (med RV, SF, EL og DF)
 • Udvidelse af energiø Bornholm fra 2 til 3 GW (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser (med RV, SF, AL, V, K og LA)
 • Aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Opfølgende aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (med RV, SF, AL, V, K og LA)
 • Aftale om screening af mindre områder for et tredje, nationalt testcenter for vindmøller (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om statslig garanti for at understøtte likviditeten i el-markedet (med RV, SF, EL, V, DF, K, M og DD)
 • Aftale om kommissorium for opdatering af magtudredningen (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA, M og DD)
 • Aftale om reform af læreruddannelsen – En ambitiøs læreruddannelse tæt på folkeskolen og til gavn for folkeskolen (med RV, SF, EL, AL, V, DF og K)
 • Aftale om digital tryghedspakke (med RV, SF, EL, DF og NB)
 • Aftale om udmøntning af midler til den frivillige og vederlagsfri gældsrådgivning (med RV, SF, AL, V, K og LA)
 • Aftale om etablering af overfladeforsynet erhvervsdykkeruddannelser i AMU-systemet (med RV, SF, EL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om udmøntning af reserven fra de kulturelle udlodningsmidler (med RV, SF og EL)
 • Aftale om vinterhjælp (med RV, SF, EL, AL, V, K, M og DD)
 • Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem (med RV, SF, AL, V, DF, K, NB, LA og DD)
 • Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA og DD)
 • Aftale om forhøjelse af puljen til julehjælp i 2022 (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K, NB og LA)
 • Aftale om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.- 2. klasse (med RV, SF, V, DF, K og LA)
 • Aftale om forbud mod at bruge børn og unge under 18 år som tolke (med SF, AL, V, DF, K, NB, LA og DD)
 • Aftale om Ordblindepakke IV (med RV, SF, EL, AL, FG, V, DF, K, NB, LA, M og DD)
 • Aftale om en styrket indsat mod hooligans (med SF, EL, V, DF, K, NB, M og DD)
 • Aftale om eftersyn af det politiske system og styrkelse af Folketingets kontrol med regeringen (med RV, SF, EL og AL)
 • Udbudsforberedende delaftale II om udbud af energiøen i Nordsøen (med RV, SF, EL, AL, V, DF, K og LA)
 • Aftale om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområdet (med RV, SF, EL, AL og DF)
 • Aftale om bedre mulighed for sen skolestart (med RV, SF, EL og AL)
 • Aftale om obligatorisk seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser (med RV, SF, V, DF, K og LA)

* Frie Grønne har efterfølgende tilsluttet sig aftalen.

** Liberal Alliance indgår i dele af aftalen.

Listen omfatter som udgangspunkt aftaler mellem regeringen og partier i Folketinget, hvor der er offentliggjort en aftaletekst – herunder stemmeaftaler og aftaler, der udmønter og justerer eksisterende politiske forlig. Opgørelsen er baseret på ministeriernes indmelding af aftaler baseret på den angivne definition. Der kan derfor forekomme variation i praksis for opdatering af oversigten på tværs af ministerområder, herunder partiers indtrædelse og udtrædelse af aftaler.

Listen er senest opdateret d. 4. oktober 2022.