Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringens 2030-plan: Et grønnere, sikrere og stærkere Danmark

Finansministeriet

Ruslands krig i Ukraine har skabt en energikrise på tværs af Europa. Krisen skal håndteres, og det skal gøres ansvarligt. Selvom vi står i en alvorlig krise, skal vi evne at løfte blikket og se fremad. Med 2030-planen fortsætter regeringen den ansvarlige økonomiske kurs, så velfærden udvikles, økonomien forbliver sund, vores forsvar og sikkerhed styrkes, og der investeres massivt i den grønne omstilling. Samtidig er det tydeligt, at der er behov for flere reformer, nye midler og flere i arbejde.

Det danske samfund går en fremtid i møde med store udfordringer og en mere usikker verden. Vi bliver heldigvis flere børn og ældre, vi skal i mål med den grønne omstilling, vores sikkerhed og forsvar skal styrkes, og samtidig skal vi fortsat udvikle vores velfærdssamfund. Der er behov for at finde nye midler og at få flere i arbejde gennem ansvarlige og retfærdige reformer og tiltag. Med regeringens 2030-plan - DK2030 - et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030 – fastsætter regeringen et mål om at finde 15 mia. kr., som blandt andet skal investeres i at udvikle vores fælles velfærd, klima og sikkerhed.

Derudover sætter regeringen et mål om at flere skal i arbejde. Det skal gøres klogt gennem balancerede reformer, så der ikke bliver for langt mellem dem, der har mindst, og dem, der har mest. Med de anviste potentialer i planen er der mulighed for at øge beskæftigelsen med op til 40.000 fuldtidspersoner frem mod 2030. Sammen med regeringens konkrete forslag i Danmark kan mere III, som skønnes at øge den strukturelle beskæftigelse med ca. 6.000 fuldtidspersoner, kan det bidrage til at styrke beskæftigelsen betydeligt i forhold til de aktuelle udsigter.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Vi befinder os midt i en energi- og inflationskrise med de højeste prisstigninger i 40 år. Derfor har vi indgået en række brede aftaler, som giver danskerne en hjælpende hånd. Men selvom der er krise, skal vi også kigge fremad. Der er en lang række udfordringer, som skal løses. Den grønne omstilling. Vores sikkerhed og forsvar. Pres på velfærden og mangel på medarbejdere. Med regeringens 2030-plan viser vi, hvordan Danmark ansvarligt og retfærdigt kan håndtere udfordringerne. Med planen ønsker regeringen gennem ansvarlige og balancerede reformer at skaffe et nyt prioriteringsrum på 15 mia. kroner til investeringer i vores fælles fremtid."

Det finanspolitiske råderum udgør samlet set 48 mia. kr. frem mod 2030. En stor del af midlerne er reserveret til at lade pengene følge med, når vi heldigvis bliver flere børn og ældre (21¼ mia. kr.), til et løft af forsvarsudgifterne (11¾ mia. kr.) og til det grønne råderum (2½ mia. kr.). Det efterlader 12½ mia. kr. til bedre velfærd mv. Heraf afsættes frem mod 2030 5 mia. kr. til at udvikle velfærden, herunder sundhed, og 2½ mia. kr. til mere tryghed i hverdagen. Herudover reserveres 5 mia. kr. til bundne opgaver og uforudsete behov. Regeringen sætter desuden et mål om at skaffe yderligere 15 mia. kr. til investeringer i fremtiden.

Du kan læse mere om regeringens 2030-plan på Finansministeriets hjemmeside

pdf (4,43 Mb)