Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Over en milliard kroner til øget varmehjælp

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Regeringen og aftalepartierne bag varmechecken er enige om at løfte varmechecken fra 3.750 til 6.000 kr. skattefrit. Samtidigt øges indkomstgrænsen for årlig husstandsindkomst fra 550.000 til 650.000 kr. Omkring 419.000 hjem forventes nu at modtage den højere check mod tidligere estimeret 320.000 hjem. Checken målrettes fortsat husstande ramt af høje prisstigninger.

Siden Aftalen om målrettet varmecheck blev indgået 11. februar mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne, er der udbrudt krig i Ukraine. Det har skabt usikkerhed på energimarkederne, og gaspriserne forventes at være på et højt niveau i resten af 2022. Derfor er der nu enighed i aftalekredsen om at udvide målgruppen og øge checken med yderligere en milliard kroner. Samlet er der nu afsat to milliarder til varmechecken.

Aftalepartierne afsætter hertil yderligere 100 mio. kroner til kommunernes øgede udgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk vanskeligt stillede, der bliver ramt at prisstigningerne. Puljen er nu på 200 mio. kroner og dækker også næste vinter til og med april 2023. Det betyder, at borgere med meget små indtægter, kan få hjælp, inden checken udbetales i august og september.

”Ruslands invasion af Ukraine har skabt endnu større usikkerhed omkring varmeregningerne og rigtig mange danskere er hårdt ramt på pengepungen. Vi øger derfor varmehjælpen, så flere danskere kan få en check, og vi sætter beløbet markant op. Samtidigt hjælper vi kommunerne med at holde hånden under blandt andet pensionister, som ikke kan betale varmeregningen. Den holdbare løsning er et farvel til sort gas, men på den korte bane er der brug for hjælp til dem, der er kommet i klemme,” siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Varmechecken udbetales automatisk i august og september, når data er indsamlet, og udbetalingssystemet er klar.

”Ruslands invasion af Ukraine har desværre forværret udfordringerne med høje energipriser, særligt for danskere der er afhængige af gas til opvarmning. I Socialdemokratiet er vi derfor tilfredse med tillægsaftalen, der både hæver varmecheckens beløb, og samtidig udvider målgruppen til flere husstande,” siger klima- energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, Anne Paulin.

”Varmeregningerne bliver desværre kun dyrere for rigtig mange danskere og det giver utryghed. Derfor er jeg glad for at vi nu kan give en større økonomisk håndsrækning til flere danskere. Næste skridt er nu at få sat mere skub i den grønne omstilling af varmen,” siger klima- og energiordfører for SF, Signe Munk.

”Gaspriserne er fortsat på himmelflugt, og derfor er der også behov for en yderligere håndsrækning til de danskere, som døjer med høje varmeregninger. Denne aftale tager ikke yderligere skridt til at sikre danskerne grønnere og billigere varme, men vi har en klar forventning om, at vi med forhandlingerne i næste uge kan få en konkret plan for udfasning af naturgas og olie i opvarmning. Det har hele vejen igennem været Radikale Venstres hovedprioritet,” siger klimaordfører for Radikale Venstre, Rasmus Helveg Petersen.

”Enhedslisten glæder sig over, at varmehjælpen til husstande med de laveste indtægter hæves til 6000 kr., hvis de har gasopvarmning eller elvarme. Enhedslisten ser meget frem til, at vi snart skal mødes igen og forhandle, hvordan vi hurtigst muligt slipper af med fossil gas til opvarmning. Vi skal ikke støtte Putins angrebskrig ved fortsat at købe gas fra Rusland. Målrettet hurtig omstilling til grøn fjernvarme skal forhandles, mens det samtidig skal afklares, hvor der ikke kommer fjernvarme,” siger energiordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen.

”De stigende energipriser rammer de, der har mindst, allerhårdest. Det er et politisk ansvar at sikre, at folk ikke går fra hus og hjem, fordi de ikke kan betale deres varmeregninger. Frie Grønne vil ikke være med til at øge uligheden i vores samfund. Nu skal vi så sætte alt ind på den grønne omstilling, udfase gas- og oliefyr, udbrede fjernvarmenettet osv., og ikke mindst presse regeringen til at få handling og økonomi bag deres grønne løfter,” siger gruppeforperson for Frie Grønne, Susanne Zimmer.

”Alternativet har fuldt fokus på omstillingen til vedvarende energi, og derfor har udfasningen af gas meget høj prioritet. Vi skulle selvfølgelig være startet for lang tid siden, men da vi nu stadig hænger på fossil energi, vil Alternativet selvfølgelig gerne støtte op om borgere der har svært ved at betale deres varme- og el-regning, og samtidig huske på, at vi skal ud af afhængigheden af fossil energi,” siger politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.

Med aftalen i februar blev der afsat 250 mio. kr. til mere grøn varme. Og regeringen og partierne har nu aftalt at mødes igen i begyndelsen af april for at udmønte midlerne.

pdf (604 Kb)