Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grøn-ne, Kristendemokraterne og Alternativet afsætter sammen 1. mia. kroner til en skattefri varmecheck til dem, der er hårdest ramt af de voldsomme prisstignin-ger på varme. Med aftalen afsættes der også 250 mio. kroner til grøn varme. Parterne er enige om, at nyinstallation af gasfyr skal standses hurtigst muligt og der skal udarbejdes en plan for at udfase gasfyr helt.

Partierne er enige om en skattefri varmcheck på ca. 3.750 kr. til de hårdest ramte ca. 320.000 danske husstande. Checken målrettes husstande med årlig husstandsindkomst under 550.000 kr. og en varmekilde, der er ramt af høje prisstigninger. Checken udbetales automatisk til denne målgruppe uden ansøgning og hurtigst muligt.

”Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor mange familier rammes enormt hårdt af stigende varmepriser. Det er virkelig barskt for danskere uden store indtægter pludselig at stå med ekstraregninger på tusindvis af kroner. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har kunne samle et flertal bag at afsætte en 1 milliard kroner til en akut økonomisk håndsrækning til de ramte danskere”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Varmechecken er en midlertidig hjælp på den korte bane, men på sigt skal sort gas ikke bruges som varmekilde i danske hjem. Der er enighed om, at regeringen arbejder for et stop for nyinstallation af gasfyr hurtigst muligt, og at gasfyr i danske hjem skal udfases. Der afsættes en kvart milliard til at sikre hurtigere udfasning af fossile varmekilder og til at understøtte bl.a. mere grøn fjernvarme.

”Vejen frem er ud med sort energi og ind med det grønne. Derfor er varmechecken kun midlertidig, og vi skruer med aftalen endnu mere op for udfasning af gasfyr. Titusindvis af danskere vil i de kommende år få gasfyret udskiftet, og vi vil få mere grøn fjernvarme. Det er afgørende for at løse klimakrisen og vil samtidig skærme danskerne mod høje gaspriser,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Alt for mange danskere ser nervøst på varmeregningen og har ventet på vores hjælp. Nu kommer der endelig en økonomisk håndsrækning til de danskere, som rammes hårdest af de stigende varmepriser. Samtidig får vi sat tryk på den grønne varme og udfasning af naturgasfyrerne, som SF har kæmpet for længe” siger klima- og energiordfører for SF, Signe Munk.

Vi skal sikre, at familier ikke igen blive klemt igen, fordi deres varme kommer fra fossile varmekilder, og priserne tager himmelflugt. Det er afgørende, at vi får udfaset gasfyr i danske husstande, og at regeringen nu skal komme med en plan for dette i løbet 2022. Det gør vi for klimaet, for uafhængigheden af importeret gas og for økonomiens skyld”, siger klimaordfører for Radikale Venstre, Rasmus Helveg Petersen.

Med aftalen øger vi støtten til omstilling til fjernvarme, altså den langsigtede grønne omstilling med en kvart milliard. Samtidig med at vi målrettet hjælpe husstande med de laveste indtægter i områder med gasopvarmning. Enhedslisten vil fortsat arbejde for at vi hurtigere får udskiftet fossil gas med vedvarende energi,” siger energiordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen.

Frie Grønne er glade for at vi kan give en varmecheck til de mest trængte borgere, at de kan få den forholdsvis hurtigt, og uden at skulle igennem en ansøgningsmølle. Vi havde dog ønsket beløbet større. Det er vigtigt for Frie Grønne, at vi samtidig sætter gang i udfasning af gas til opvarmning, så aftalen også bliver grøn”, siger gruppeforperson for Frie Grønne, Susanne Zimmer.

Den grønne omstilling er alfa og omega, selv når gaspriserne stiger. Derfor er vi glade for, at være med til at sætte skub i udfasningen af gasfyr og udrulle grøn fjernvarme,” siger politsk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.

”Vi havde gerne set et større beløb og en generel afgiftslettelse, men noget er bedre end ingenting, og nu får i det mindste 320.000 husstande en hjælp. Det tager vi gerne ansvar for. KD er borgerlige stemmer, der arbejder. Så må vi løfte yderligere i den kommende finanslov, hvis udviklingen fortsætter”, siger parlamentarisk leder for Kristendemokraterne, Jens Rohde.

Regeringen vender tilbage med et konkret oplæg for udmøntning af 250 mio. kr. til udfasning af fossile varmekilder.

Aftalen bygger oven på varmepakken, som er målrettet personer, der modtager offentlig forsørgelse. I december 2021 blev regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om en pulje på 100 mio. kr. til dækning af kommunernes merudgifter til varmetillæg til pensionister samt personligt tillæg og enkeltudgifter som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger i denne vinter.

Nyheden om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme kan læses på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.

pdf (616 Kb)