Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny digitaliseringsstrategi sætter retningen for Danmarks digitale fremtid

Finansministeriet

I dag lancerer regeringen en ny digitaliseringsstrategi. Strategien indeholder 61 ambitiøse initiativer, der blandt andet skal øge den digitale sikkerhed og understøtte danskernes og virksomhedernes digitale kompetencer.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande i verden, og er godt rustet til at omsætte nye teknologier og løsninger til gavn for borgere og virksomheder. Digitale løsninger kan skabe bedre velfærd, accelerere den grønne omstilling og øge vækst og eksport. Derfor præsenterer regeringen i dag en ny digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen for samfundets digitale fremtid.

Regeringen inviterede sidste forår digitale eksperter og topledere fra erhvervslivet, faglige organisationer, brancheorganisationer, KL og Danske Regioner ind i maskinrummet i et nyt Digitaliseringspartnerskab. I oktober 2021 præsenterede partnerskabet sine bud på, hvordan vi bedst accelererer udviklingen mod en styrket digital fremtid. Med Digitaliseringsstrategien følger regeringen op på partnerskabets forslag.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Danmark er en digital frontløber, og vi skal blive ved med at vise vejen frem. Med digitaliseringsstrategien lægger vi op til en markant opgradering af det digitale Danmark. Digitalisering kan gøre os rigere, løfte kvaliteten af den offentlige service, frigøre arbejdskraft og accelerere den grønne omstilling. Vi skal sætte fart på udviklingen og bevare vores stærke fokus på sikkerhed og ansvarlighed, så danskerne fortsat har tillid til det digitale samfund."

Digitaliseringsstrategien indeholder også tiltag, der øger samfundets digitale sikkerhed, blandt andet ved at styrke Danmarks værn mod cyberangreb. Strategien rummer desuden initiativer, der understøtter danskernes og virksomhedernes digitale kompetencer.

Forsvarsminister Morten Bødskov siger:

"Cybertruslen er en af de mest alvorlige trusler mod Danmark, og med Ruslands invasion af Ukraine kan truslen ændre sig med kort varsel. Derfor er første vision i den nye digitaliseringsstrategi styrkelsen af cyber- og informationssikkerhed. Digitalisering skaber unikke goder for samfundet, men øget digitalisering medfører også sårbarheder, der kan udnyttes. Med regeringens samlede indsatser på cyberområdet tager vi et vigtigt skridt i styrkelsen af vores forsvar mod cybertruslen."

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

"Med Digitaliseringsstrategien vil vi sikre et mere digitalt Danmark. Vi skal investere i digital omstilling til SMV’erne og mere eksport af grønne digitale løsninger til verden så vores virksomheder kan være konkurrencedygtige og skabe gode job til gavn for velfærden. Vi skal også starte med at uddanne vores unge, så de har flere digitale færdigheder, som senere kan bruges på arbejdsmarkedet. Så vi kan gøre Danmark til et udstillingsvindue for digitale løsninger."

Formand for digitaliseringspartnerskabet Jim Hagemann Snabe siger:

"Digitaliseringspartnerskabet præsenterede sidste efterår sine anbefalinger for regeringen. Jeg er glad for i dag at se, hvor mange af vores anbefaleringer regeringen har valgt at arbejde videre med. Strategien og de konkrete initiativer sætter en ambitiøs retning for Danmarks videre digitale udvikling."

pdf (5,90 Mb)