Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

NATO vil have danske soldater til Letland

Forsvarsministeriet

NATO har anmodet Danmark om at sende en kampbataljon til Letland med henblik på at styrke NATO's forsvar. Der fremsættes i dag torsdag den 31. marts 2022 beslutningsforslag i Folketinget om de yderligere militære bidrag som Danmark vil stille til rådighed for NATO. Forslaget har fået opbakning i Udenrigspolitisk Nævn.

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:
”Ruslands brutale og uprovokerede invasion af Ukraine udgør en trussel mod vores fælles europæiske sikkerhed. Derfor er regeringen klar til at imødekomme NATO's ønske om at sende en dansk kampbataljon til Baltikum. Den vil være med til at vise Putin, at vores vestlige alliance er stærk.”

Bataljonen ventes at skulle erstatte andre enheder, der re-deployerer fra Letland. Gennem udsendelse af den danske kampbataljon ønsker NATO dermed at bevare alliancens samlede forsvarspositur i Letland.

Forsvarskommandoen vil gå i gang med de praktiske, indledende forberedelser og forventer, at bataljonen vil kunne være klar i Letland i løbet af maj måned. Bataljonen vil forventeligt blive underlagt en lettisk brigade, der hører under det dansk-estisk-lettiske divisionshovedkvarter i Adazi, Letland.

Nyheden om NATO's anmodning kan læses på Forsvarsministeriets hjemmeside.