Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

I dag er der folkeafstemning

Indenrigs- og Boligministeriet

I dag skal danske vælgere stemme om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Onsdag den 1. juni er der folkeafstemning. Du kan stemme fra klokken 8.00 om morgenen, og indtil valgstederne lukker klokken 20.00. Du kan ikke længere brevstemme, så nu kan du kun stemme på dit valgsted på valgdagen.

Når du går hen for at stemme, skal du huske dit valgkort, som du har fået med posten. Det står på valgkortet, hvor du skal stemme på valgdagen. Hvis du glemmer dit valgkort, kan du alligevel godt få lov til at stemme, hvis du husker legitimation, som for eksempel kørekort, pas eller sundhedskort. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

"Valgdagen er lige om hjørnet, og det er vigtige spørgsmål om Danmarks stilling i Europa, der er på dagsordenen. Så husk at få sat dit kryds. Gør brug af din stemme. Og tag gerne din familie og nabo med ned til stemmeurnerne," siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.


Du kan få hjælp til at stemme
Hvis du har brug for hjælp til at stemme, skal du henvende dig ved valgbordet.

Du kan få hjælp af:

• Én person, du selv vælger, og én valgstyrer eller tilforordnet vælger.
• Hvis du ikke ønsker at vælge en personlig hjælper, kan du i stedet få hjælp af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.
• Du kan også få hjælp alene af en person, du selv har valgt. Dog kun, hvis du selv udtrykkeligt og utvetydigt kan fremsætte dit ønske om det, og dit ønske er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du får hjælp af en valgstyrer eller tilforordnet vælger, har de tavshedspligt med hensyn til, hvad du stemmer.

Der vil også være hjælpemidler på valgstedet, som du kan benytte, når du skal stemme.

Hvis du har svært ved at komme ind i stemmelokalet, kan du i stedet stemme lige uden for stemmelokalet. Det kan for eksempel foregå i en bil parkeret ved indgangen.

Den endelige opgørelse af valgdeltagelsen og resultatet ved folkeafstemningen forventes offentliggjort cirka en uge efter valget på valg.im.dk.

Få flere nyheder om #folkeafstemning: Følg @valgDK på Twitter.

Nyheden kan desuden læses på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.