Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Hjemmeside skal hjælpe ukrainske flygtninge i job

Beskæftigelsesministeriet

Mandag har Partnerskab om ukrainere i job lanceret jobguideUkraine.dk, som giver ukrainske flygtninge et samlet overblik over deres jobsøgning i Danmark. Virksomheder kan desuden få et overblik over, hvor de kan slå stillinger op, som er oplagte for ukrainere at søge.

For at give ukrainske flygtninge en god start på det danske arbejdsmarked er der nu lavet en hjemmeside, hvor ukrainere kan finde information om deres vej i job. Siden udspringer af det nyligt oprettede partnerskab mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner.

Hjemmesiden bliver løbende udbygget med overblik over links til jobbanker og andet vejledningsmateriale. På siden kan ukrainerne også lave CV og der er en introduktion til løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Arbejdsgiverne kan på jobbankerne under #jobsforukraine gøre opmærksom på opslåede stillinger, som er oplagt for ukrainere at søge.

Informationerne om jobsøgning i Danmark kan også findes i en pjece, som findes digitalt på jobguideUkraine.dk. Informationsmaterialet udleveres også på blandt andet Udlændingestyrelsens Borgerservicecentre rundt om i landet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er rigtig godt, at vi hurtigt har fået samlet de vigtigste informationer, så vi kan lette vejen til job for ukrainske flygtninge. Regeringen har fokus på, at de ukrainske flygtninge i første omgang bliver ordentligt modtaget og får hjælp og trygge faste rammer. Men vi hører også, at mange af ukrainerne gerne vil i arbejde og bidrage. Derfor har vi lavet en særlov og oprettet partnerskabet for at gøre det muligt at træde ind på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

- Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget ukrainerloven, der er med til at sikre, at fordrevne fra Ukraine hurtigt kan komme ud på arbejdsmarkedet. Det er naturligvis lettere sagt end gjort for mange, og derfor er Partnerskab om ukrainere i job og den nye hjemmeside gode værktøjer på vejen mod et job. Jeg vil gerne takke alle, der er med til at sikre, at ukrainerne kommer godt i gang i det danske samfund.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard siger:

"Hjemmesiden giver en kort introduktion til det danske arbejdsmarked. Og partnerskabet er enige om, at vi skal behandle de ukrainske flygtninge værdigt. De skal ikke udsættes for underbetaling eller udnyttelse, når de er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, men have arbejde på overenskomstmæssige vilkår. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi får forklaret, hvordan det danske arbejdsmarked er indrettet."

Administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Jacob Holbraad siger:

"Vi glæder os over ethvert godt tiltag, der kan lette vejen til job og en god hverdag for ukrainerne. Trygheden om ukrainernes situation er naturligvis det vigtigste, men for de, der kan og vil arbejde, skal vi sikre en hurtig og nem vej ind på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder på tværs af landet vil med glæde tage imod ukrainerne, og vi håber på, at en hjemmeside med et samlet overblik over vejen til et job kan være en hjælp for alle parter."

Formand for Akademikerne Lisbeth Lintz siger:

"Med denne side bliver det lettere for virksomheder og ukrainere at finde hinanden og dermed også give mange en god start på arbejdslivet i Danmark. Vi har brug for arbejdskraft og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få ukrainerne ind på arbejdsmarkedet. Vi støtter derfor stærkt op om partnerskabet."

Formand i Kommunernes Landsforening (KL) Martin Damm siger:

"Kommunerne har fuldt fokus på at tage godt imod fordrevne fra Ukraine. Det er en kæmpe opgave både at finde et sted, hvor de kan bo, at sikre at de har adgang til sundhedspersonale, og at støtte børnene i forhold til dagtilbud og skole. Og dem, der er klar, skal vi også hjælpe ind på arbejdsmarkedet. For vi ved, at det at få fodfæste på arbejdsmarkedet er en vigtig forudsætning for at kunne starte en ny hverdag op."

Formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner Heino Knudsen siger:

"I regionerne vil vi tage godt imod flygtningene fra Ukraine. Det er vigtig med en smidig vej til at komme i beskæftigelse. Vi håber, at mange af dem kan tilpasse sig i en hverdag med et meningsfuldt job blandt andet inden for sundhedsvæsenet."