Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Historisk beslutning i FN om global aftale om plastikforurening i verdenshavene

Miljøministeriet

Det skal være slut med plastikforurening til vands og til lands. For at nå dertil har FN-landene i dag vedtaget, at der skal laves en bindende global aftale om at bekæmpe plastikforurening. En aftale, som Danmark sammen med EU og de nordiske lande har skubbet på for længe.

Flasker og sugerør, der flyder på strandene. Plastikposer, der driver rundt mellem bølgerne i havet. Små stykker affald, som ender i maverne på fugle. Og mikroplast, som optages i de fisk, vi spiser til aftensmad.  

Det er eksempler på forureningskilder, som udgør et af de største globale miljøproblemer i vores tid. Det anslås, at dobbelt så meget plastik vil være akkumuleret på planeten i 2030.

Derfor er plastikforurening et absolut hovedtema i FN-forhandlingerne i denne uge i Nairobi i Kenya i forbindelse med topmødet på FN’s Miljøforsamling UNEA 5,2. Og onsdag har miljøminister Lea Wermelin sammen med de andre FN-miljøministre igangsat arbejdet med en bindende global aftale for plastikforurening, der skal have mål, som samtlige medlemslande skal gennemføre.

"Plastikforurening er en af de største miljømæssige udfordringer, vi står overfor som internationalt samfund. Fra dybhavet til Mt. Everest er der i dag plastik – og den forurening skal stoppe nu. Derfor har vi fra dansk side kæmpet for at få plastikforurening på FN-dagsordenen. Det er et historisk skridt for vores natur og miljø, at vi i dag er lykkedes med at blive enige i FNs miljøforsamling om, at vi skal have en bindende global aftale, der skal stoppe plastikforureningen af verdenshavene," siger miljøminister Lea Wermelin.

Medlemslandene har vedtaget en resolution, som forpligter FN til at eliminere udledningen af plastaffald og mikroplast fra affaldskilder til lands og til vands. Første skridt bliver at nedsætte en forhandlingskomite, der skal udforme den globale aftale, som skal have fokus på alle aspekter af plastikproduktionen.

"For Danmark og EU har det været helt afgørende, at det bliver en bindende aftale, som forpligter alle lande til at stoppe plastikforureningen. Og at forhandlingerne om den globale aftale starter hurtigst muligt. Begge dele er jeg glad for, at vi er lykkedes med at skabe enighed om på tværs af alle verdens lande. Vi får en bindende aftale, og det kommer til at ske allerede i 2024. I alt for mange år har vores plastikforbrug fået lov til at køre af sporet, og nu er det tid til handling," siger Lea Wermelin.

For at forhandlingerne om den globale aftale om plastikforurening kan blive så effektive som muligt, planlægger regeringen at bidrage med 7 mio. kr. i år til FN’s miljøprogram til arbejdet.

Nyheden om aftale om plastikforurening i verdenshavene kan læses på Miljøministeriets hjemmeside.