Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Fire kommuner bliver sat fri af beskæftigelsessystemets styring og krav

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen og KL har i går aftalt, at der skal udpeges fire kommuner som velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. De skal i videst muligt omfang sættes fri af statslig regulering for at gøre mere plads til kreativitet og nytænkning.

Frisættelsen af de fire velfærdskommuner er aftalt som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2023, som er indgået sent i går aftes, den 8. juni.

Beskæftigelsesområdet bliver med jævne mellemrum beskyldt for at være regeltungt og hårdt styret af statslige proceskrav og kontrol. Kritikken har fx gået på, at sagsbehandlerne i jobcentrene bruger for meget tid på at overholde proceskravene til formen på samtaler og pligten til aktivering.

Regeringen og KL er enige om at prøve nye veje. Konkret skal fire af landets kommuner sættes så fri som muligt af statslig regulering. I en treårig periode skal de have størst mulig frihed til at lave den beskæftigelsesindsats, som de mener kommer borgeren allermest til gavn. Ved at sætte de fire kommuner fri ønsker regeringen at øge den lokale forankring og give mest mulig frihed til at lade den enkelte medarbejders faglighed blomstre.

Regeringen vil inden sommerferien udpege de fire kommuner. Derudover vil beskæftigelsesministeren indkalde relevante forligskredse på beskæftigelsesområdet til forhandlinger om de konkrete rammer for forsøget. For at sikre borgernes grundlæggende rettigheder foreslår regeringen, at der skal gælde en række fundamentale hegnspæle i indsatsen.

Ydelser til borgerne – eksempelvis kontanthjælp eller dagpenge – indgår ikke i forsøget, men fastholdes som de er i dag.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

"Jeg er glad for, at KL har lyst til at tænke beskæftigelsesområdet mere kreativt. Vi har haft velfærdsaftaler på flere offentlige områder de seneste år, og med de erfaringer in mente synes jeg, at det er helt oplagt at se på beskæftigelsesområdet som det næste. Det er tid til at tænke nyt og tænke stort – og jeg håber, at de fire kommuner vil være med til at udfordre os og inspirere os til at se nye veje.

Sagsbehandlerne ude i jobcentrene fortæller mig, at den statslige og kommunale kontrol har taget overhånd. Og at det i sidste ende kan gå ud over den hjælp, de kan give borgerne. Det har vi lyttet til, og nu gør vi noget ved det.

Lige nu ser regeringen også på, hvordan hele beskæftigelsesindsatsen kan nytænkes. Jeg glæder mig til at i første omgang at drøfte det med de politiske partier og efterfølgende se det spændende arbejde udfolde sig i praksis."

Læs mere om aftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside