Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Enighed om hjælp til åbning og genstart af kulturlivet

Kulturministeriet

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Frie Grønne og Alternativet er enige om ordninger, der giver økonomisk tryghed og mere tid til at åbne. Desuden kommer der en aktivitetspulje til genstart af store dele af kulturlivet.

Med kompensationsordningerne er der hjælp til de dele af kulturlivet, der har svært ved at åbne med kort varsel søndag den 16. januar, hvor en lang række restriktioner forsvinder. Med aftalen kan kulturlivet vælge frivilligt, om det vil betragte sig som nedlukket med de kompensationer, der følger med, indtil det er klar til at starte op igen.

Omstillingsperioden, hvor kulturlivet kan agere som åbent eller holde lukket lidt endnu, gælder fra 16. januar til og med 31. januar 2022.

Der afsættes herudover 30 mio. kr. til en aktivitetspulje målrettet kulturaktører, dvs. teatre, spillesteder, foreninger mv. inden for kulturområdet i perioden 16. januar til 4. februar 2022 til publikumsrettede aktiviteter.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:
"Det er vigtigt for regeringen hurtigt at skabe tryghed om kulturlivets økonomi, nu når vi åbner med kort varsel. For selv om jeg naturligvis er glad for, at vi kan åbne bredt, er det næppe alle aktører, der kan nå at omstille sig så hurtigt, at de er klar allerede på søndag. Uanset at de gerne ville. Nu har vi både sikret hjælp til kulturinstitutioner, der åbner, og til dem, der ikke er helt klar og derfor holder lukket lidt endnu. Med aktivitetspuljen genindfører vi en ordning, som vi ved, at kulturlivet sætter pris på, så de kan genstarte deres aktiviteter."

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen siger:
"Store dele af kulturlivet genåbner - hvilket er fantastisk - men mange har ikke mulighed for at genåbne med kort varsel. Derfor har det været vigtigt for Venstre at sikre, at man kan vælge frivilligt at holde lukket måneden ud, indtil man er klar til igen at åbne for publikum."

Dansk Folkepartis kulturordfører Morten Messerschmidt siger:
"Vi glæder os til, at kulturlivet snart kan åbne igen. Men vi er nødt til at tage nogle særlige hensyn – det er ikke bare lige at sælge billetter, selvom man må åbne. Derfor er jeg glad for, at denne aftale tager højde for de særlige forhold."

Socialistisk Folkepartis kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk siger:
"Jeg er rigtig glad for, at vi både kan starte kulturliv op igen og med gode muligheder for støtte. SF har foreslået en selvlukningsordning, og det har vi fået. Det er vigtigt, fordi der åbnes med meget kort varsel. Derudover har vi kæmpet for aktivitetspuljen, som også er med denne gang som en genstart. Det tager lidt tid, før kulturlivet kommer i gang igen, og publikum vender tilbage. Det ved vi og giver en hjælpende hånd til. Jeg glæder mig til at komme ud foran scenerne igen."

Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe siger:
"Vi er meget tilfredse med resultatet. Vi har fået en fleksibel model, der tager højde for, at behovet er forskelligt fra kulturinstitution til kulturinstitution. Dem, der endnu ikke er klar til at åbne, får mulighed for at forblive lukket med kompensation, og dem, der er klar til at åbne, får et økonomisk sikkerhedsnet, så det kan løbe rundt."

Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard siger:
"For Enhedslisten har det været afgørende at få god gang i kulturlivet efter nedlukningen. Derfor er vi tilfredse med denne aftale, som understøtter publikumsrettede aktiviteter i en periode, hvor tingene skal normaliseres, men som også tillader kulturinstitutionerne at vente med at åbne, til de er klar til det. Samtidig ser vi frem til forsat fokus på at bringe kulturlivet helt på benene efter Corona-krisen."

Konservative Folkepartis kulturordfører Birgitte Bergman siger:
"Vi har sikret dansk kulturliv, hvor mange fortsat åbner under restriktioner. Jeg er rigtig glad for, at vi med denne aftale giver kulturaktørerne fleksibilitet i kompensationsordningerne. De kan vælge at holde åbnet eller først åbne 31. januar. Det har været vigtigt for os at få åbnet for aktivitetspuljen igen, således at kulturlivet får en større mulighed for at omstille sig i en presset situation."

Frie Grønnes kulturordfører Uffe Elbæk siger:
"Den meget brede aftale er god på så mange punkter. Men det vigtigste er, at vi har lært af det problematiske forløb, kultur- og kunstlivet har været igennem de sidste små to år. Så aftalen afspejler de reelle behov, området har. Ros til mine kollegaer og ros til ministeren."

Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær siger:
"Igennem to år har vi sikret, at vores kulturliv er kommet igennem pandemien. Både når der har været lukket, og når der har været åbent, men med restriktioner. Omfattende hjælpepakker, kompensationsordninger og midler til aktiviteter har vi sammen med et bredt flertal i Folketinget aftalt løbende igennem to år - og i dag lancerer vi endnu en aftale, hvor hjælpepakkerne forlænges, og vi sætter gang i en genstart af kulturlivet."