Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Det midlertidige forbud mod hold af mink udløber ved årsskiftet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Statens Serum Institut vurderer, at der er begrænset risiko for folkesundheden ved genoptagelse af en betydeligt reduceret minkproduktion og ved indførelse af smitteforebyggende tiltag. Derfor har regeringen besluttet at lade det midlertidige forbud mod minkavl i Danmark udløbe ved årsskiftet. Fødevareminister Rasmus Prehn har inviteret minkbranchen til et møde fredag eftermiddag. Her vil branchen få gennemgået de smitteforebyggende tiltag, som veterinær- og sundhedsmyndighederne vurderer er nødvendige ved genoptagelse af minkproduktion af hensyn til folkesundheden.

Statens Serum Institut (SSI) har vurderet, at risikoen for folkesundheden vil være begrænset ved en genåbning af en betydeligt reduceret minkproduktion i januar 2023 og indførelse af en række smitteforebyggende tiltag beskrevet i veterinær- og sundhedsmyndighedernes model til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger.
Veterinær- og sundhedsmyndighederne har udarbejdet en model med bl.a. krav til smitteforebyggende tiltag til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger, som minkavlerne skal implementere og efterleve for at kunne holde mink igen efter årsskiftet.
På den baggrund har regeringen besluttet at lade det midlertidige forbud mod minkavl i Danmark udløbe ved årsskiftet.
Fredag eftermiddag d. 23. september 2022 er minkbranchen inviteret til møde hos fødevareminister Rasmus Prehn. Her vil Fødevarestyrelsen og SSI gennemgå de smitteforebyggende tiltag for branchen, som vil blive indført, når det midlertidige forbud mod hold af mink udløber.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn:
”For regeringen har det ene og alene handlet om folkesundheden, når det kommer til spørgsmålet om minkavl i Danmark. Derfor har det også været den afgørende faktor, at sundhedsmyndighederne har fundet det forsvarligt, at minkproduktion genoptages i Danmark. På baggrund af veterinær- og sundhedsmyndighedernes vurderinger er der derfor truffet beslutning om, at vi kan lade det midlertidige forbud udløbe, mens vi af hensyn til folkesundheden indfører en række smitteforebyggende tiltag i minkbesætningerne. Vi har haft møder med minkbranchen om forventningerne, og jeg ser frem til at gennemgå modellen med branchen."

De smitteforebyggende tiltag vil blive fastsat i en bekendtgørelse, og manglende overholdelse af kravene vil kunne sanktioneres med bøde. De smitteforebyggende tiltag vil bl.a. omfatte udtagning af COVID-19 prøver fra mink, krav om smittebeskyttelse i alle minkbesætninger f.eks. bad og tøjskift inden adgang til besætningen, anvendelse af personlige værnemidler, hygiejnekursus samt krav om test af mink i forbindelse med indførsel og import. Derudover anbefaler sundhedsmyndighederne COVID-19 test af personer, der skal ind i minkbesætninger.
Myndighederne vil i foråret 2023 genbesøge modellen på baggrund af en ny risikovurdering fra SSI for at sikre, at tiltagene fortsat afspejler det aktuelle risikobillede.
Fødevareministeriet vil senere fredag udsende en pressemeddelelse med yderligere information og fakta om den samlede model med de smitteforebyggende tiltag.