Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Danmark vil stille yderligere militære bidrag til rådighed for NATO's kollektive forsvar

Forsvarsministeriet
Udenrigsministeriet

Regeringen fremsætter torsdag den 31. marts et beslutningsforslag om danske militære bidrag til NATO’s kollektive forsvar.

Bidragene, der vil kunne stilles til rådighed for NATO, vil blandt andet være et landmilitært bidrag i form af enkampbataljonsgruppe, et sømilitært bidrag bestående af en fregat, en række luftmilitære bidrag, herunder et overvågningsfly, samt stabsbidrag til NATO’s internationale stabe og hovedkvarterer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Sikkerhedssituationen i Europa er fundamentalt forandret som følge af Ruslands uprovokerede angreb på Ukraine. Rusland udfordrer åbent vores værdier og de grundlæggende principper for den europæiske sikkerhedsorden. Denne nye virkelighed bør Danmark forberede sig på sammen med de øvrige allierede i NATO, da NATO’s sikkerhedsgaranti er fundamentet for Danmarks sikkerhed. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at regeringen har fået bredopbakning i Det Udenrigspolitiske Nævn til at fremsætte et beslutningsforslag om at være klar til at stille yderligere danske militære bidrag til rådighed for NATO. Det er afgørende, at Danmark udviser solidaritet med vores tætte allierede. Med beslutningsforslaget udviser regeringen rettidig omhu, så Danmark med kort varsel kan bidrage til vores fælles sikkerhed.”

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

”Ruslands brutale krig i Ukraine minder os dagligt om, hvor vigtigt det er, at vi i Danmark og i NATO kan reagere hurtigt på nye trusler. Med Udenrigspolitisk Nævns opbakning til fremsættelse af regeringens beslutningsforslag lægges grundlaget for, at Danmark endnu en gang tager ansvar for at medvirke til fred og sikkerhed i Europa og vores nærområde. Vi vil tilbyde NATO bidrag til et modsvar til Ruslands fortsatte eskalering og sender samtidig et vigtigt signal til vores allierede i Østersøen og Baltikum om, at vi tager vores fælles sikkerhed alvorligt.”

NATO har i lyset af den nuværende sikkerhedspolitiske krise iværksat en række yderligere defensive, proportionale og ikke-eskalerende tiltag, der skal sikre alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil i den nuværende krisesituation. NATO har blandt andet aktiveret alliancens forsvarsplaner, der skal sikre, at NATO’s militære øverstkommanderende har de nødvendige militære bidrag til rådighed.

Regeringen ønsker at muliggøre, at Danmark med kort varsel kan bidrage yderligere til NATO’s kollektive forsvar, blandt andet med henblik på at genforsikre de østlige allierede og sikre NATO’s afskrækkelsesprofil.

Nyheden om det militære bidrag til NATO kan læses på Forsvarsministeriets hjemmeside.