Nyhed

Danmark stiller yderligere militære bidrag til rådighed for NATO

Forsvarsministeriet
Udenrigsministeriet

Regeringens beslutningsforslag om at stille yderligere militære bidrag til rådighed for NATO's kollektive forsvar er i dag vedtaget med bred opbakning fra Folketinget.
Beslutningsforslaget indebærer blandt andet, at Danmark kan stille med en kampbataljonsgruppe på op imod 1.000 soldater. Derfor øger regeringen nu det danske bidrag til NATO’s kollektive forsvar med en kampbataljon på cirka 800 soldater og i perioder op til 200 støttesoldater. Efter ønske fra NATO vil kampbataljonsgruppen blive udsendt til Letland. Beslutningsforslaget giver også mulighed for, at Danmark kan stille med en fregat, en række luftmilitære bidrag samt stabsbidrag til NATO's internationale stabe og hovedkvarterer. De nye bidrag skal understøtte NATO’s afskrækkelses- og forsvarsprofil i den nuværende krisesituation.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Rusland har med sin brutale invasion af Ukraine skabt den største sikkerhedsmæssige krise på europæisk grund siden 2. verdenskrig. Det er helt afgørende, at Danmark står sammen med vores allierede i NATO om at værne om vores fælles sikkerhed og tryghed. Derfor er jeg glad for, at regeringen i dag har fået bred opbakning fra Folketinget til at stille en række substantielle militære bidrag til rådighed for NATO. Vi sender endnu engang et vigtigt signal til vores allierede om, at Danmark er parat til at levere og tage ansvar.”

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

”Danmark har en særlig interesse i at tage ansvar for sikkerheden i Østersøregionen som en del af vores nærområde. Danske soldater har i årevis bidraget til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Estland, med kampfly til NATO's suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum og med fregatter til NATO's flådestyrke i Østersøen. Som konsekvens af Ruslands skændige angreb på Ukraine, har et bredt flertal i Folketinget i dag vedtaget, at Danmark er parat til at bidrage yderligere til NATO's kollektive forsvar for at afskrække Rusland fra at angribe alliancens territorium. Det sker bl.a. ved, at vi nu sender yderligere ca. 800 soldater til Letland. Dermed bliver Danmark en af de største bidragydere af soldater til NATO's tilstedeværelse i de baltiske lande.”

Nyheden om de yderligere militære bidrag til NATO kan læses på Forsvarsministeriets hjemmeside.