Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Bredt flertal enige om udmøntning af udflytningsaftale om videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Økonomien i aftalen er forbedret, og 41 uddannelsesinitiativer i hele landet får i alt 805 mio. kr. i ekstraordinære etableringsmidler. Den samlede udflytning- og nedskaleringsprocent lander på 6,4.

I de kommende år bliver det muligt at uddanne sig til socialrådgiver i Hjørring, dyrlæge i Foulum, datamatiker i Tønder, lærer i Svendborg og arkitekt i Kalundborg. Regeringen er sammen med Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne netop blevet enige om, hvordan udflytningsaftalen fra juni 2021 i praksis skal implementeres frem mod 2030. Tillægsaftalen udmønter den politiske aftale 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark', som et bredt flertal sidste sommer indgik for at tage politisk ansvar for, at der i de kommende år – hvor faldende ungdomsårgange vil betyde lavere rekrutteringsgrundlag for de videregående uddannelser – fortsat er gode uddannelsesmuligheder i hele landet.

Aftalepartierne har siden januar 2022 forhandlet med udgangspunkt i de konkrete indspil, som uddannelsesinstitutionerne har sendt til uddannelses- og forskningsministeren. Det er sket i forlængelse af, at aftalekredsen i sommer bad institutionerne udarbejde bud på konkrete 2030-udflytnings- og nedskaleringsplaner, hvori de skulle tage højde for en række politiske hensyn om arbejdsmarkedsefterspørgsel, beskæftigelse, små fag og sprogfag samt stærke forskningsmiljøer.
Tillægsaftalen og de fem sektorplaner indeholder følgende nye hovedelementer:

  • Ambitioner om mere end 100 nye uddannelsessatsninger uden for de fire største byer.
  • 41 nye uddannelsesmuligheder får ekstraordinære etableringsmidler, mens tallet i den oprindelige aftale var 23 udbud.
  • Samlet set har aftalepartier prioriteret 805 mio. kr. i etablerings- og udviklingsmidler fra 2021-2028.
  • I alt 413 mio. kr. i varige midler, hvoraf størstedelen anvendes til, at både eksisterende og nye uddannelsesudbud vil få forhøjet decentralt grundtilskud samt et nyt regionalt taxameter på 107 procent.
Download filen nederst på siden og se flere illustrationer

Idet en ny selvstændig tandlægeuddannelse i Hjørring har vist sig markant dyrere end forventet, har aftalepartierne i stedet valgt at prioritere i alt 165 mio. kr. til at uddanne flere tandlæger på de eksisterende uddannelsesudbud samt en løsning, hvor man fremover skal kunne tage dele af tandlægeuddannelsen flere af de steder i landet, hvor der er mangel på tandlæger som f.eks. i Nordjylland og Syddanmark.

Med tillægsaftale og sektorplaner tilpasses uddannelsespladserne i de fire største byer frem mod 2030 med i alt 6,4 procent svarende til ca. 4.350 uddannelsespladser. Cirka 2.400 af pladserne udflyttes, mens ca. 1.950 af pladserne nedskaleres. Realiseres alle institutionernes indmeldte planer frem mod 2030 vil dette derudover indebære, at yderligere ca. 2.000 nye uddannelsespladser etableres uden for de fire største byer.

Hertil kommer, at der som følge af 60/40-ambitionen for de fire store velfærdsuddannelser, vil komme 1.800 nye uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser uden for de største byer. Ud af disse udflyttes 800 uddannelsespladser fra de fire største byer, mens der oprettes 1.000 nye pladser på uddannelserne til lærer, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere i hele landet.

Aftalepartierne har omprioriteret og tilført i alt ca. 49 mio. kr. årligt i finansiering, ligesom der er afsat 122 mio. kr. i nye forskningsmidler i perioden 2022-2032 til forskningsmiljøet omkring den nye dyrlægeuddannelse i Foulum. Forskningsmidlerne har været mulige at anvende, idet et forskningssamarbejde med Israel og Østrig om vaccineudvikling ikke realiseres. Derudover er aftaleøkonomien tilført 50 mio. kr., der finansieres fra de generelle reserver.

Ulla Tørnæs, uddannelsesordfører, Venstre:
"I Venstre er vi glade for, at vi med aftalen har skabt bedre rammer og vilkår for at sikre attraktive uddannelser i hele Danmark. Der er nu udsigt til en væsentlig stigning i antallet af studiepladser uden for de største byer. En stigning, der bidrager til et Danmark i bedre uddannelsesbalance, sikrer bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft til såvel den private som den offentlige sektor i hele landet. Det har været et vigtigt mål for Venstre, at unge har attraktive valg i hele landet blandt uddannelser af høj kvalitet. Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu; særligt ikke når det handler om det store og stigende behov for bl.a. IT- og ingeniøruddannelser uden for de store universitetsbyer."

Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelsesordfører, Dansk Folkeparti:
"I Dansk Folkeparti er vi meget tilfredse med, at vi med aftalen aktivt understøtter, at der udflyttes og etableres flere uddannelsespladser ud over hele landet så der samlet set fremadrettet vil være mindst ligeså mange uddannelsespladser som i dag. Samtidig afsættes midler til at udvikle campus udenfor de 4 store byer, således at der kan skabes gode og attraktive studiemiljøer spredt over hele landet."

Astrid Carøe, uddannelsesordfører, SF:
"Jeg er glad for, at aftalen udmøntes klogt. Vi har sikret flere penge i aftalen, og det er en stor sejr. Vi får nu flere gode uddannelser i hele landet, og samtidig er vi heldigvis endt noget fra de bekymrede scenarier, uddannelsesinstitutionerne fremlagde. I stedet er vi landet på omkring 6 pct., som betyder markant færre nedskaleringer, men fortsat flere nye uddannelser tæt på unge uden for storbyerne. Det har været vigtigt for os, at de uddannelser, der oprettes, er ordentligt finansieret, og det er de. Desuden holder vi hånden under små fag og sprogfag og har aftalt at følge udviklingen tæt."

Britt Bager, uddannelsesordfører, Konservative:
"For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vi fastholder stærke universiteter og forskningsmiljøer i de store byer, samtidig med at der er gode muligheder for uddannelse og vækst i hele Danmark. Vi har lagt særlig vægt på, at etablere nye uddannelser, der matcher den lokale beskæftigelsesmæssige efterspørgsel, samt at der ikke lukkes uddannelser, hvor der er massiv mangler på arbejdskraft blandt andet IT- og STEM uddannelserne."

Isabella Arendt, Kristendemokraterne:
"For KD er det afgørende, at der er nem adgang til uddannelse, uanset hvor i landet, man bor. Uanset om man er ung eller voksen har vi brug for, at man har en uddannelse. Det har arbejdsmarkedet brug for og det gavner den enkelte. Derfor er vi stolte af, at der nu er lukket det økonomiske hul, som aftalen tidligere havde. Der er fundet penge til gode uddannelser i hele landet. Vi prioriterer dermed uddannelse i Danmark og med det mener vi HELE Danmark."

Hele nyheden om udmøntning af udflytningsaftalen kan læses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Læs mere om planen for bedre muligheder for uddannelser i hele Danmark på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

pdf (406 Kb)
pdf (949 Kb)