Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Bred milliardaftale sætter turbo på nye grønne brændstoffer

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet

For at sætte fart på udvikling af grønne brændstoffer har regeringen indgået en bred aftale om Power-to-X, herunder om et statsligt udbud på 1,25 mia. kr. Målet er skabe grønt brændstof til fly, skibe, lastbiler både herhjemme og i udlandet.

Aftalen er indgået med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet i skyggen af den alvorlige situation i Europa, hvor energiuafhængighed og acceleration af grønne alternativer er mere aktuel end nogensinde.

"Med aftalen styrker vi klimaet, dansk erhverv og den grønne forsyningssikkerhed. Jeg er meget glad for, at vi har bred politisk enighed om at sætte målet så højt, at Danmark kan spille mere end en national rolle i udvikling og produktion af nye brændstoffer. Europa er på intens jagt efter alternativer til fossil energi, og vi har travlt. Både med at blive grønne og med at blive mere uafhængig af russisk sort energi", siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Med aftalen skal Danmark sigte mod at opbygge en elektrolysekapacitet på 4-6 GW frem mod 2030. Med et mål på op mod 6 GW er Danmark i top 3 blandt de europæiske lande. Høje ambitioner for grønne brændstoffer er afgørende for at udfase fossil energi, reducere klimabelastninger, understøtte grøn vækst og løsne Ruslands greb om Europas energiforsyning.

Aftalen består af en tilskudsordning på 1,25 mia. kr. i form af et statsligt udbud til brintproduktion, bedre rammevilkår for producenterne og bygger oven på en række erhvervsfremmetiltag og puljer. Det betyder, at regeringen samlet set har prioriteret mindst 3 mia. kr. til PtX siden 2019.

"Danske virksomheder står klar til at udvikle og producere fremtidens grønne brændstoffer og grønne teknologier. Med aftalen lyder startskuddet til et nyt grønt erhvervs- og eksporteventyr, som nu også handler om at blive uafhængig af russiske energikilder hurtigst muligt. Det kan skabe grønne arbejdspladser og accelerere virksomhedernes grønne omstilling både herhjemme og i udlandet", siger erhvervsminister, Simon Kollerup.

Regeringen vil fremlægge en plan for VE-udbygning på land og hav i Danmark, der sikrer, at Danmark kan være nettoeksportør af grøn energi – også set i lyset af det nye ambitiøse PtX-mål.Et mål på 4 - 6 GW elektrolyseanlæg kan skabe reduktioner på 2,5 - 4,0 mio. tons CO2 i 2030, herunder op til 2 mio. tons i det danske regnskab.

Nyheden om aftalen kan læses på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.

pdf (731 Kb)