Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Udviklingsministeren op til COP26: Danmark skal booste grønne investeringer i udviklingslande

Udenrigsministeriet

Udviklingsministeren lancerer som optakt til COP26 en pilotordning med statslige garantier som supplement til udviklingsbistanden. Garantierne har potentiale til at mobilisere yderligere 3-4 milliarder kroner. til investeringer blandt andet i grøn omstilling og økonomisk vækst, særligt i de fattigste lande i verden.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen udtaler:

”Hvis vi skal nå verdensmålene og målene i Paris-aftalen, er der behov for grønt tigerspring i form af markant øgede investeringer i klimaet. Det gælder særligt i udviklingslandene, hvor det er en notorisk stor udfordring at tiltrække private investeringer på grund af den højere investeringsrisiko. Jeg er derfor begejstret for, at vi nu kan præsentere en helt ny måde at arbejde på, hvor vi som supplement til udviklingsbistanden bruger statslige garantier på op til 2 milliarder kroner til at øge de private investeringer i udviklingslandene.”

”Garantiordningen vil potentielt kunne mobilisere yderligere 3-4 milliarder kroner til udviklingsindsatser. Det vil jeg have med i tasken, når jeg tager til COP26 i Glasgow. Regeringen har i forvejen sat barren højt og forventer, at Danmark skal bidrage med mindst 1 procent af det internationale mål til udviklingslandenes klimaindsatser. Jeg håber, at Danmark som grøn frontløber kan trække andre lande med i en mere ambitiøs og grøn retning,” tilføjer han.

Det nye garantiinstrument understøtter udmøntningen af Danmarks udviklingspolitiske strategi samt regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats. Det gælder ikke mindst regeringens ambition om at bidrage med mindst 1 pct. af de udviklede landes mål om at mobilisere mindst 100 milliader USD årligt til udviklingslandenes klimaindsats. Den finansiering, ordningen mobiliserer inden for klima, kan indrapporteres som en del af Danmarks globale klimabidrag.

Statslige garantier på op til 2 milliarder kroner forventes i en pilotperiode frem til 2025 potentielt at kunne mobilisere yderligere privat finansiering til udviklingsformål på op til 3-4 milliarder kroner. En stor del heraf forventes at være klimainvesteringer. Statslige garantier kan reducere investeringsrisikoen i udviklingslande, for eksempel ved udlån til små og mellemstore virksomheder, og til investeringer i den grønne omstilling, eksempelvis solcellevirksomheder og energieffektiviseringer.

Garantiordningen placeres i IFU og skal udmøntes i samarbejde med Sverige. Sverige har gennem den svenske udviklingsmyndighed Sida mobiliseret betydelige beløb til bæredygtige investeringer i udviklingslande ved brug af statslige garantier.