Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

To tiltag skal give gymnasier større fleksibilitet i foråret

Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og undervisningsministeren er sammen med et bredt flertal af Folketingets partier enige om at give gymnasierne øget fleksibilitet til planlægningen af undervisningen i dette forår. 

Det bliver nu muligt for skolerne at gennemføre eksperimenter i laboratorieundervisningen virtuelt. Normalt skal eksperimenter gennemføres ved fysisk fremmøde i gymnasiernes laboratoriefaciliteter, men grundet nedlukningerne er det nødvendigt at åbne for, at eleverne kan få gennemgået eksperimenterne virtuelt, mens de sidder hjemme. 

Derudover får skolerne mere fleksible rammer for, hvornår eleverne kan skrive de store skriftlige opgaver i 3.g, Studieretningsprojekt på stx og Studieområdeprojekt på hhx/htx. Under normale omstændigheder skal skriveperioden placeres mellem 1. marts og 15. april, men perioden udvides så opgaven kan placeres mellem slutningen af januar og begyndelsen af maj. Dette giver gymnasierne mulighed for at udnytte perioder, hvor de eventuelt måtte være lukkede for fysisk fremmøde, til skriveperioder, hvor eleverne fordyber sig, og hvor de også normalt ville arbejde mere hjemme.

”Det er ikke det samme at sidde derhjemme foran skærmen, som det er at være i klasseværelset. Vi er fuldt opmærksomme på bekymringerne om fagligt efterslæb og på at sikre, at eleverne får så godt et fagligt udbytte som muligt i en svær situation. Nu starter vi med at give lidt mere fleksible rammer til gymnasierne. Det siger sig selv, at disse to initiativer ikke er nok, men det er et godt første skridt, og jeg er derfor glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier også står bag” siger Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Læs mere om tiltagene på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.