Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Team Danmark-ordningen på erhvervsuddannelserne bliver permanent

Børne- og Undervisningsministeriet

Atleter skal også i fremtiden kunne forene guldmedaljedrømme med et svendebrev. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance således enige om at gøre den såkaldte Team Danmark-ordning på erhvervsuddannelserne permanent. 

Ordningen har hidtil været gennemført som et landsdækkende  forsøg, som udløber 31. december 2021. Med aftalen gøres ordningen permanent fra 1. januar 2022. Det sikrer, at elitesportsudøvere fortsat har mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse med lidt mere tid end de øvrige elever. Dermed er det mere realistisk at fastholde eleverne i deres erhvervsuddannelse trods et intensivt træningsprogram. 

En evaluering af forsøgsordningen i maj 2020 viste, at både atleter, skoler, virksomheder og specialforbund bakker op om ordningen, og at et flertal af atleterne er tilfredse. 
Det skal være nemmere for elitesportsudøvere at tage en erhvervsuddannelse. Det kan være svært både at dyrke elitesport og få tid til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er jeg glad for, at elitesportsudøvere på erhvervsuddannelserne nu får mulighed for at uddanne sig på mere realistiske vilkår,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Vi skal dyrke alle talenter i Danmark. Både de fagligt stærke elever, men også dem, der gør os alle stolte når de hiver guld hjem til Danmark til OL og EM, de musikalske talenter og de kreative hoveder. Og vi skal sikre, at de samtidig kan tage en uddannelse - også en erhvervsuddannelse. Derfor støtter Venstre en permanentgørelse af den Team Danmark-ordning på erhvervsuddannelserne som vi som Venstre-regering opstartede i forbindelse med OL i Rio i 2016 og som har givet flere unge plads til at dyrke både deres idrætstalent og deres lyst til at tage en håndværksuddannelse samtidig,” siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby fra Venstre.

I Dansk Folkeparti er vi glade for, at vi med denne ordning ligestiller muligheden for at tage en gymnasial uddannelse med at tage en erhvervsuddannelse for elitesportsudøvere. Det er vigtigt, at vi skaber rammerne for, at man frit kan vælge den uddannelse man har evner og motivation for,” siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance står også bag aftalen.

Se mere om Team Danmark-ordningen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.