Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen vil styrke den danske forsvarsindustri

Udenrigsministeriet
Forsvarsministeriet
Erhvervsministeriet

Regeringen præsenterer i dag en ny strategi for industripolitik på forsvarsområdet. Den skal både ruste Danmark mod fremtidige trusler og skabe arbejdspladser i hele landet.

Med strategien sætter regeringen rammerne for en helt ny og styrket tilgang til samarbejdet med forsvarsindustrien om fremtidens forsvars- og sikkerhedspolitiske løsninger. Strategien har samtidig et målrettet fokus på en række nye teknologiske områder, der skal satses mere på. Det drejer sig blandt andet om rumteknologi, energisektoren, kunstig intelligens og cyberområdet.
 
For at udnytte de bedste løsninger fra den civile verden udvider regeringen nu også samarbejdet til dele af den civile industri og virksomheder, der ikke traditionelt har arbejdet med forsvarsområdet. Det kan for eksempel være virksomheder inden for energisektoren eller på droneområdet, fordi fremtidens trusler ikke kun er militære.
 
Med den nye strategi ønsker regeringen også at styrke samarbejdet med forskningen. Blandt andet om Arktis, på rumområdet og med udvikling af nye grønne energiløsninger, der kan bruges på forsvarsområdet.
 
Forsvarsattachéerne på de danske ambassader og eksportrådgiverne får med strategien et stærkere mandat og bedre værktøjer til at støtte forsvarsindustrien med at få adgang til udenlandske markeder.
 
Den nye forsvarsindustrielle strategi er blevet til gennem et samarbejde med virksomheder og brancheorganisationer for at sikre, at den understøtter industriens faktiske behov og ønsker. 
 
Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

En stærk dansk forsvarsindustri er afgørende for dansk sikkerhed. De seneste år har vi set en hastig udvikling i trusselsbilledet, hvilket stiller nye krav til den måde, vi udvikler og indkøber på. Der er ikke længere den samme tid til anskaffelse, ligesom vores udvikling og indkøb stiller markant større krav til sikkerheden hos leverandørerne. Danske forsvarsvirksomheder er stærke, når det gælder om at forstå truslerne, udvikle og levere vigtige kapaciteter. Derfor skal vi være langt bedre til at understøtte dem gennem samarbejde med forsvarsområdet. Det er dét strategien skal sikre. Jeg vil gerne takke for de mange stærke indspark virksomhederne har givet i tilblivelsen af den nye strategi. De er forudsætningen for, at vi nu står med en strategi, der kan finde reel anvendelse og ikke bare er fine hensigtserklæringer.
 
Erhvervsminister Simon Kollerup siger:
 
I Danmark har vi en stærk forsvarsindustri, der producerer højteknologisk materiel, der hver dag hjælper vores forsvar og allierede over hele verden. Samtidig omsætter virksomhederne for flere milliarder kroner om året, og de fremviser dansk kvalitet, bæredygtighed og innovation på globalt plan. Derfor giver det rigtig god mening med en strategi, der udvikler industrien, så danske arbejdspladser også i fremtiden kan bidrage til en mere sikker verden.
 
Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

Vores forsvarsindustri er vigtig for vores sikkerhed og vores stærke fællesskab med allierede og partnere. Med strategien vil vi arbejde for en stærk og bæredygtig forsvarsindustri, der styrker vores håndtering af fremtidens trusler. Samtidig vil vi skabe danske arbejdspladser, eksport og tiltrække udenlandske investeringer. Her kommer vores ambassader til at spille en vigtig rolle i tæt samarbejde med forsvarsattachéerne.

Læs mere om styrkelsen af den danske forsvarsindustri på Udenrigsministeriets hjemmeside.