Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen vil have nærhospitaler i hele landet og ungdomsuddannelser tættere på de unge

Indenrigs- og Boligministeriet
Sundhedsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet

Regeringen præsenterer i dag 13 nye initiativer, der skal lukke hullerne i danmarkskortet. Afstanden til både sundhedsvæsen og ungdomsuddannelser skal være kortere, og så skal der flere midler til hurtigere internet og udvikling i landdistrikterne.

Regeringen foreslår at oprette op til 20 nærhospitaler i hele landet, så borgerne kan få nogle af de behandlinger, de i dag modtager på sygehuset, tættere på. Det skal give mindre transporttid og mere nærhed for borgerne – uden at vi går på kompromis med kvaliteten. Samtidig vil regeringen etablere 5-10 nye akutberedskaber, så hjælpen kommer hurtigt frem, uanset hvor i landet man bor. Manglen på praktiserende læger vil regeringen også sætte ind over for: Målet er, at alle borgere får en fast læge tæt på deres hjem. Det gælder især Lolland-Falster, Nord- og Vestjylland samt dele af den københavnske vestegn, som er lægedækningstruede i dag.
Også på et andet centralt velfærdsområde er regeringen klar med nye initiativer: Fremover bør alle byområder (postnumre) med mere end 10.000 indbyggere have mulighed for mindst én ungdomsuddannelse. I dag er der for mange mellemstore byer, som har ingen eller kun én type ungdomsuddannelse at tilbyde lokalområdets unge, når de forlader folkeskolen. Det vil regeringen lave om på ved at give mulighed for op til 18 nye udbud af erhvervsuddannelser, hhx, htx, stx eller hf. Regeringen ønsker, at alle unge får en god start på voksenlivet, og det skal flere uddannelsestilbud – tættere på de unge – være et springbræt til.
Alt dette er en del af regeringens nye udspil ’Tættere på II – sundhed, uddannelse og lokal udvikling’, der skal skabe bedre balance i borgernes adgang til velfærd og samfundsgoder. Tiltagene i udspillet skal også styrke landdistrikterne, bl.a. gennem en fordobling af puljen til landsbyfornyelse i 2022 og gennem 100 millioner kroner til hurtigere internet i hele landet.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek siger:

”Regeringen vil med dette udspil flytte velfærden tættere på borgerne, så alle danskere kan mærke den – uanset om de bor i byen eller på landet. Ingen skal være i tvivl om, at denne regering arbejder både vedholdende og målrettet for et Danmark i bedre balance og lige muligheder til alle danskere.”

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Det danske sundhedsvæsen er de sidste 20 år blevet specialiseret omkring vores store syge-huse. Nu er der brug for at styrke det nære sundhedsvæsen, så langt flere kan få gavn af sundhedstilbud i deres hverdag, og så alle danskerne kan få en fast læge og regne med hurtig hjælp, når de får brug for den. Regeringen foreslår at oprette op til 20 nærhospitaler i hele landet. Vi kommer samtidig med en plan for, hvordan vi kan sikre bedre lægedækning i hele landet, og vi styrker vores akutindsatser. Dermed leverer vi svar på nogle af de store udfordringer for vores sundhedsvæsen i dag. Senere i år vil vi præsentere et samlet sundhedsudspil, som skal drøftes med partierne.”

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

”Ungdomsuddannelserne skal tættere på de unge. Både fordi det kan få flere til at gennemføre en uddannelse, og fordi det skaber et godt og sundt ungdomsmiljø i en by, når det drejer sig rundt om en ungdomsuddannelse. Det er altså både godt for den enkelte unge, men i den grad også for lokalsamfundet. For uddannelsesinstitutioner og skoler er nu engang det bankende hjerte i lokalsamfundene.”

Oversigt over de 13 foreslåede nærhospitaler.
Oversigt over de 13 foreslåede nærhospitaler.
pdf (4,85 Mb)