Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen styrker kontrollen med platformsøkonomi

Skatteministeriet

Digitale platforme skal forpligtes til at indberette oplysninger om de indtægter, der skabes i forbindelse med levering af varer eller tjenesteydelser. Det er en del af den lovgivning, som regeringen har aftalt med de øvrige EU-lande. Initiativet er målrettet de udfordringer, der er forbundet med den stigende digitalisering af økonomien.

Direktivet om administrativt skattesamarbejde (DAC) er en del af den styrkede indsats, som EU-landene i de senere år har gennemført for at modvirke skatteundgåelse og -unddragelse gennem en øget gennemsigtighed på skatteområdet. 

Med vedtagelsen af direktivet, det såkaldte DAC7, skal digitale platforme forpligtes til at indsamle og indberette oplysninger, som gør det muligt at identificere de brugere, som sælger varer, leverer tjenesteydelser eller udlejer fast ejendom eller transportmidler via en digital platform. Oplysningerne udveksles efterfølgende mellem EU-landene. Der er således foretaget væsentlige forbedringer af indberetningspligten for digitale platforme og store fremskridt i forhold til udveksling af oplysninger mellem EU-landene. 

”Det er en prioritet for regeringen at sikre en ambitiøs international indsats på dette område, og vi arbejder derfor løbende aktivt for, at skattemyndighederne i EU skal blive endnu bedre til at arbejde sammen over grænserne og at udveksle oplysninger”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

De danske skatteregler indebærer allerede indberetning fra digitale platforme, men EU-forslaget vil medføre et endnu bredere anvendelsesområde og styrkede regler. Indberetningspligten efter DAC7 omfatter både platforme i EU og platforme i tredjelande uden fast driftssted i EU, hvis de har brugere i EU. 

”En styrkelse af det administrative skattesamarbejde er en vigtig prioritet for regeringen og i det europæiske samarbejde. DAC7 vil give os bedre grundlag for at finde de brodne kar, der ikke betaler den skat, som vi alle er forpligtede til”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Forslaget skal bidrage til, at skattemyndighederne i EU-landene kan sikre korrekt beskatning af borgere, som sælger varer eller fx udlejer bolig via de digitale platforme, og som ikke angiver deres aktiviteter korrekt. Med forslaget øges muligheden for at sikre, at brugere, som har salg og udlejning via platformene, betaler den korrekte skat. 

Læs mere om den styrkede kontrol på Skatteministeriets hjemmeside.