Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen afsætter flere midler til samarbejde mellem forskere og iværksættere

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Erhvervsministeriet

Forskere på de danske universiteter skal have lettere ved at omdanne deres forskningsresultater til konkrete produkter og virksomheder. Derfor får projektet ’Open Entreprenuership’ nu flere midler til øget kommercialisering af ny forskning.

Der er potentiale for at styrke samarbejdet mellem danske universiteter og erhvervslivet om udviklingen af nye opfindelser og iværksættervirksomheder. Derfor har regeringen i forbindelse med den nye ’Strategi for life science’ foreslået at afsætte 3,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til videreførelse af projektet ’Open Entrepreneurship’, der skal understøtte dette formål. 

Med en tilsvarende finansiering fra Industriens Fond kan projektet fortsætte, så erfarne iværksættere og forretningsudviklere kommer ind på universiteterne, samtidig med at forskere i højere grad kommer ud i virksomhederne. Projektet skal øge antallet af start-ups og styrke udviklingen af nye, innovative produkter blandt andet til den grønne omstilling og life science industrien.

"Det er vigtigt for Danmark, at den viden, der bliver skabt på universiteterne kommer ud og leve i virkeligheden. Vi har forskning i verdensklasse og erhvervsmiljøer, som er innovative og driftige. Vi skal gøre det nemmere for iværksætterne, virksomhederne og universiteterne at bruge hinanden. I øjeblikket er der for meget viden, og for mange fantastiske idéer, som vi ikke får ud og leve. Derfor har vi brug for Open Entrepreneurship, og jeg er glad for, at vi viderefører programmet," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Det er en målsætning for regeringen, at investeringerne i dansk forskning i højere grad skal komme samfundet til gavn og føre til innovation, der kan skabe grønnere og sundere samfund. Det skal blandt andet ske ved, at viden fra den offentlige forskning spredes og omsættes blandt andet gennem erhvervssamarbejde, udvikling og udnyttelse af forskningsbaserede opfindelser.

"Universiteterne og life science industrien hænger uløseligt sammen, og synergien mellem dem er en forudsætning for verdensklasse forskning. Forskning der kan blive til ny medicin og nyt udstyr i vores sundhedsvæsen og i resten af verden. Derfor er Open Entrepreneurship et vigtigt initiativ, der formår at bygge broer og gøre det nemmere at få opfindelser til at blive til nye væksteventyr," siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Open Entrepreneurship har eksisteret siden 2017 og er lykkedes med at skabe en stærkere kultur for iværksætteri og har øget kompetencerne inden for entreprenørskab og kommercialisering af forskning blandt forskere på de danske universiteter.

Læs mere om forslaget på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.