Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Politisk aftale om Arktis Kapacitetspakke til 1,5 mia. kroner

Forsvarsministeriet

Aftalen styrker Forsvaret i Arktis og Nordatlanten med højteknologiske kapaciteter til overvågning og mere tilstedeværelse samt en ny forsvarsuddannelse i Grønland til gavn for hele rigsfællesskabet.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en rammeaftale om at styrke Forsvarets kapaciteter i Arktis og Nordatlanten, der udmønter de 1,5 mia. kr. fra tillægsaftalen fra 2019.

Partierne er enige om, at Danmark, Grønland og Færøerne har et særligt sikkerheds- og forsvarspolitisk ansvar i Arktis og Nordatlanten. Med rammeaftalen bliver Forsvarets evne til at følge og overvåge de stadig stigende aktiviteter i området styrket markant gennem investeringer i højteknologiske ubemandede systemer og kapaciteter. Indsatsen sker i dialog og samarbejde med USA og andre nære allierede kyststater, og med forankring i NATO. Politisk opbakning fra Færøerne og Grønland til radarer og konkrete anlægsarbejder er selvsagt helt central. Forsvarsministeriet er i tæt dialog med de færøske og grønlandske myndigheder og ser frem til deres tilbagemelding og det fortsatte tætte samarbejde.

Partierne ønsker, at den styrkede indsats i Arktis og Nordatlanten skal give både militær og civil nytte. Rammeaftalen skal således også styrke Forsvarets evne til at støtte civilsamfundet i form af redningsoperationer, beredskabsopgaver, miljøovervågning, fiskerikontrol, klimaovervågning og -forskning mv.

Den styrkede indsats skal ske på en måde, der begrænser klimabelastningen i det sårbare arktiske miljø. Det sker bl.a. med en øget brug af droner og satellitter. Og energirigtige løsninger vil være i fokus i udmøntningen af initiativerne.

Det er partiernes ønske, at de nye investeringer så vidt muligt understøtter den danske, færøske og grønlandske industri og forsvarsindustri – og skaber lokale arbejdspladser, anvender lokal arbejdskraft og skaber vækst i Grønland og på Færøerne.

I samarbejde med Naalakkersuisut opbygges derudover en ny forsvarsuddannelse i Grønland, der skal styrke grønlandske borgeres mulighed for at deltage i forsvaret af Grønland.

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

"Vi har set stigende fremmed aktivitet i Arktis og Nordatlanten. Derfor har vi behov for at få en bedre overvågning og tilstedeværelse i området. Ikke for at optrappe konflikter. Men fordi det er nødvendigt at tage truslerne alvorligt. Det sker i et tæt samarbejde mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Jeg er meget tilfreds med, at vi har indgået en bred politisk aftale om en styrket indsats i Arktis og Nordatlanten. Og vil gerne takke aftalepartierne for det stærke samarbejde."

Læs mere om den politiske aftale på Forsvarsministeriets hjemmeside.