Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Politisk aftale om 10 mia. kroner til Fonden for blandede byer

Indenrigs- og Boligministeriet

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne besluttet at etablere Fonden for blandede byer, som tilføres samlet 10 mia. kr. frem mod 2035. Med aftalen igangsættes en række initiativer, der vil bidrage til mere blandede byer gennem opførelse af almene boliger og skabe sammenhængende byer, hvor kultur og fællesskab er i højsædet.

Der er indgået aftale om at afsætte 10 mia. kr. i Fonden for blandede byer i perioden 2022-2035. Med denne aftale udmøntes 5 mia. kr. i perioden 2022-2031. Der igangsættes en række initiativer, som skal skabe blandede byer ved at tilvejebringe tusindvis af nye kvalitetsboliger, som er til at betale for mennesker med almindelige indkomster – også i nogle af landets dyreste boligkvarterer.

Inden for rammerne af Fonden for blandede byer afsættes bl.a. 870 mio. kr. til omdannelse af private udlejningsboliger til almene boliger og 675 mio. kr. til ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger. Det sker for at fremme flere almene boliger i centralt beliggende bydele, som allerede er fuldt udbyggede. Derudover afsættes 1,8 mia. kr. i en grundkøbslånsordning, som skal muliggøre almene boligorganisationers køb af byggegrunde i områder med høje grundpriser.

Med aftalen afsættes midler, så huslejen kan sættes ned i 1.800 eksisterende almene boliger, og der kan tilvejebringes 2.250 særligt billige boliger, som kommunerne vil have fuld anvisningsret til.

Den høje almene byggeaktivitet skal ledsages af gennemtænkte arkitektoniske løsninger. Aftaleparterne er enige om at nedsætte en ekspertgruppe, som skal udforme en ny national arkitekturpolitik og igangsætning af en forundersøgelse, der skal afdække muligheden for en gennemgribende fornyelse af Nationalmuseets bygninger i København.

Læs mere om den politiske aftale på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside

Læs den politiske aftale herunder. 

pdf (670 Kb)