Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Nye indsatser skal styrke faglighed og trivsel

Børne- og Undervisningsministeriet

Corona-krisen påvirker nogle elevers faglige niveau og trivsel. Derfor er et flertal af Folketingets partier enige om en række indsatser frem mod sommeren 2021. Med aftalen åbnes for kortere udendørs møder i faste trivselsgrupper med op til fire elever og en lærer/underviser/pædagog.

Børn, unge og voksne i uddannelse har fået sat deres trivsel og undervisningsudbytte på prøve under nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne har derfor indgået en aftale om at anvende 600 millioner kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslen. Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Som en del af aftalen afsættes der 390 millioner kroner i 2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien – særligt til de elever og kursister, der skal til afsluttende prøver i løbet af foråret og sommeren, eller som har særlige behov. Initiativerne omfatter både grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelser.

Derudover afsættes særskilt 122 millioner kroner til uddannelsesforlængelser og skolepraktik på erhvervsuddannelserne, hvor det i særlig grad har været vanskeligt at undervise virtuelt i praktiske fag.

For at give skoler og uddannelsesinstitutioner størst mulig frihed og fleksibilitet har regeringen fremsat et ændringsforslag til den såkaldte nødlov. Ændringsforslaget giver midlertidigt – foreløbigt frem til sommerferien 2021 – mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i elevernes konkrete behov. Det er hensigten, at det skal være op til den enkelte skole og institution at vurdere, om pengene for eksempel bedst bruges til supplerende undervisning, to-lærerordninger eller turboforløb.

Med aftalen bliver det muligt for lærere, undervisere og pædagoger i grundskolen, ungdoms- og voksenuddannelser at arrangere kortere udendørs møder med op til fire elever eller kursister i faste trivselsgrupper under forsvarlig afstand. Målgruppen er elever, som udviser tegn på mistrivsel og dalende motivation. Dette sker efter aftale med sundhedsmyndighederne, og der udarbejdes retningslinjer for dette.

Derudover afsættes der i alt 88 millioner kroner til at styrke elevernes trivsel. Heraf målrettes 44 millioner kroner til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til indsatser for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. Der afsættes også en ramme til klubberne på 15 millioner kroner.

”Vi har som samfund et ansvar for at give vores unge mennesker de bedste forudsætninger for at fortsætte deres uddannelse og komme videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Vi skal samtidigt sikre, at mistrivslen ikke slår rod. Jeg håber inderligt, at de initiativer, vi nu præsenterer, vil gøre en forskel for vores børn og unge og skabe lidt luft og lys i en svær tid,” siger børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil.

Læs mere om de nye indsatser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.