Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Ny trepartsaftale skal holde hånden under arbejdspladser og lønmodtagere

Beskæftigelsesministeriet
Erhvervsministeriet

Fredag er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning og ordningen om lønkompensation for tvangslukkede virksomheder. Derudover kan hårdt ramte virksomheder også få lønkompensation.

Stigende smittetryk har medført en række restriktioner. For at skabe tryghed for lønmodtagere og virksomheder er der indgået en trepartsaftale med tre tiltag.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges til den 31. marts 2022. Ordningen stod til at udløbe ved årsskiftet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om, at lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder skal gælde så længe, der er virksomheder, som har forbud mod at holde åbent. Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter. Det betyder, at natteliv, spillesteder mv., der lukkes direkte som følge af restriktionerne, kan hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation. 

Der er også aftalt en midlertidig lønkompensationsordning for følgeerhverv og de virksomheder, der er hårdt ramt henover jul og nytår. Virksomheder, der sender over 30 pct. af medarbejderne hjem som en konsekvens af restriktionerne, vil være omfattet af ordningen. Ordningen vil gælde fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022.

Med aftalen ønsker regeringen og arbejdsmarkedets parter igen at være med til at holde hånden under danske arbejdspladser og undgå afskedigelser.

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i virksomheden kan deles om det arbejde, der skal udføres, og i den resterende tid tage uddannelse eller være på dagpenge. Lige nu er der omkring 2.600 medarbejdere på ordningen.

Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder betyder, at de virksomheder, der er tvangslukket som følge af gældende restriktioner, vil kunne hjemsende deres medarbejdere med lønkompensation.

Den midlertidige lønkompensationsordning henover jul og nytår er med til at holde hånden under de virksomheder, som i forbindelse med restriktionerne oplever mange aflysninger og markant færre kunder.

Forlængelsen af den midlertidige arbejdsfordelingsordning kræver lovændring. Regeringen vil nu bede Folketinget om at få hastebehandlet lovforslaget. Hvis Folketinget bakker op, er det forventningen, at lovforslaget vil være færdigbehandlet inden juleferien.

Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye siger:

"Det er ærgerligt, at smittetrykket har betydet, at det har været nødvendigt med nye restriktioner, men det er afgørende for sundheden, økonomien og arbejdsmarkedet, at vi får styr på smitten. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi er nået til enighed om de tre tiltag, så vi kan skabe større tryghed for lønmodtagere og virksomheder i den nuværende situation." 

"Det var et ønske for arbejdsgiverne at sikre adgang til lønkompensation. Samtidig er vi i en situation med mangel på arbejdskraft, og det har også været vigtigt for regeringen at tage hensyn til det. Jeg synes, vi har fundet et godt kompromis."

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

"Det går godt i dansk økonomi, og vi står heldigvis et andet sted, end vi gjorde for et år siden. Men desværre står vi med en ny og ukendt variant, som vi skal have bremset. Siden krisens start har vores budskab fra regeringen været klart, at når der er restriktioner, skal der også være hjælp at hente. Senest i går spændte vi sammen med et bredt flertal af Folketinget det brede sikkerhedsnet ud under danske virksomheder, og med trepartsaftalen i dag har arbejdsmarkedets parter endnu en gang bidraget med en løsning for virksomhederne og deres medarbejdere. Det betyder at dem, som er berørte af de nye restriktioner, får en hjælpende hånd til at komme ud på den anden side." 

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard siger:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi også ved denne – heldigvis mindre – nedlukning er parat til at holde hånden under beskæftigelsen i de mest udsatte brancher. Lønkompensationsordningen er i høj grad med til at skabe tryghed for både medarbejdere og virksomheder, da ordningen sikrer, at medarbejderne beholder deres løn og tilknytningen til deres arbejdsplads i stedet for at blive fyret."

Administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Jacob Holbraad siger:

"Mange virksomheder står i en uhyre vanskelig situation. December er en meget travl måned for mange, så det gør ondt med nedlukning og aflysninger. Jeg er tilfreds med, at vi har lavet en aftale, som holder hånden under de virksomheder, som er hårdt ramt og sikrer, at virksomheder med mange hjemsendte kan få kompensation. Jeg håber meget, at det bliver kortvarigt, men hvis ikke er vi klar til at træde til igen og finde løsninger."

Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard siger: 

"Jeg tror, at alle drømmer om en vinter uden corona, men nu hvor vi står i situationen er det afgørende, at vi tager fælles ansvar og sikrer de hårdest ramte medarbejdere og virksomheder. Det er rettidig omhu, at arbejdsmarkedets parter nu sammen sikrer, at vi kommer godt gennem julen, uden det koster job eller levegrundlag. Den danske model viser endnu engang sit værd og er med til at sikre tryghed for vores medlemmer, selvom nedlukning og hjemmearbejde ikke er noget, nogen har set frem til."

Læs nyheden på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Forside til trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning og lønkompensation.
pdf (118 Kb)