Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Millioner på vej til udvikling af musik- og kulturskolerne

Kulturministeriet

Puljen giver mulighed for at finde på nye måder at styrke børn og unges adgang og lyst til kunstnerisk deltagelse. Målet er at øge antallet af børn og unge, der tager del i kunstneriske fællesskaber og udfolder sig kreativt i hverdagen.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Alle børn skal have muligheden for at få et aktivt og skabende liv med musik og kultur, og her spiller musik- og kulturskolerne en vigtig rolle. Den her pulje skal give skolerne mulighed for at afprøve nye tilgange i forhold til at nå nogle af de børn og unge, som ikke har prøvet og haft glæde af at være en del af et kreativt fællesskab. Musik- og kulturskolerne er hårdt ramt af nedlukningen med faldende elevtilmeldinger til følge. Jeg håber derfor også, at puljen også bliver set som en mulighed for at få eleverne tilbage på skolen”

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har på finanslovsaftalen for 2021 afsat 20 mio. kr. årligt i årene 2021-22 til udvikling af musik- og kulturskoler.

Formålet med puljen er at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater og billedkunst. Puljen vil støtte en række modelforsøg igangsat af landets kommuner, som retter sig mod børn og unge.

Der vil være to ansøgningsrunder til modelforsøgene, hvor den første runde har ansøgningsfrist den 25. maj 2021. Slots- og Kulturstyrelsen afholder en opstartskonference for interesserede ansøgere den 27. april 2021 kl. 13-16.

Erfaringer fra modelforsøgene og den efterfølgende faglige evaluering skal danne grundlag for at vurdere, hvordan det fremadrettet er muligt at understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter.

Læs mere om den nye pulje på Kulturministeriets hjemmeside.