Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Miljøminister Lea Wermelin starter nyt stort tjek af grundvandet

Miljøministeriet

Tredje runde af den såkaldte massescreening af vores grundvand igangsættes, så der nu måles for 87 nye sprøjtemidler og rester fra sprøjtemidler.

Det danske grundvand, der findes i store magasiner i jorden under os, er en af de mest livsvigtige naturressourcer, der findes, og det skal beskyttes. Derfor har pesticidaftalekredsen besluttet at gennemføre årlige massescreeninger af vores grundvand for at måle sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter. To massescreeninger er allerede gennemført, og nu sættes en tredje i gang, så kontrollen med grundvandet bliver endnu mere finmasket.

Der bliver screenet for i alt 87 nye pesticidstoffer, og derudover screenes der for 62 pesticidstoffer i det generelle overvågningsprogram af grundvandet. Samlet måles der således for i alt 149 pesticidstoffer 250 forskellige steder i landet i år.

"Vi skal passe godt på vores drikkevand. De første to massescreeninger har vist, at der er sprøjtemidler og rester af sprøjtemidler i vores grundvand, som vi ikke var klar over, og derfor giver det god mening, at vi forsætter med at screene. Fordet er en selvfølge for os danskere, at vi trygt kan drikke vandet fra vandhanen, fordi vi har noget af det bedste vand i verden. Det skal vi også have i fremtiden", siger miljøminister Lea Wermelin.

Drikkevandet skal kontrolleres for tre nye pesticider
I kølvandet på tidligere massescreeninger af grundvandet er det blevet besluttet, at vandværkerne skal tjekke drikkevandet for tre nye pesticidstoffer, der bærer navnene metaldehyd, imazalil og metamitron-desamino.

"Vi har testet grundvandet for markant flere stoffer, end man nogensinde har gjort før. Det er godt, så vi bliver klogere, og det er naturligvis vigtigt, at vi handler på den viden, som vi får fra vores massescreeninger. Derfor har jeg sat gang i en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand og senere på året skal vi forhandle en ny pesticidstrategi, og her er jeg optaget af, at der bliver skabt tryghed om vores drikkevand", siger Lea Wermelin.

Metaldehyd er et stof, der tidligere blev brugt i sneglemidler, imazalil er i dag kun godkendt til bejdsning af læggekartofler indendørs, mens metamitron-desamino stammer fra ukrudtsbekæmpelse i bederoer og rødbede med metamitron. Den godkendte dosering af metamitron blev nedsat i 1998 netop for at beskytte grundvandet. Den aktuelt godkendte dosering af midler med stoffet er testet i VAP og viser ikke en uacceptabel udvaskning.

Selvom der nu skal analyseres for disse tre stoffer på vandværkerne er det ikke forventningen, at der vil være omfattende fund. Målinger i grundvandsovervågningen har vist, at de tre stoffer blev fundet i 1,04 – 1,83 % af indtagene, og for imazalil og metamitron-desamino var der ingen fund over kravværdien, mens der for metaldehyd var 1 fund over kravværdien.

Den opdaterede liste over pesticidstoffer træder i kraft ved årsskiftet. Listen kommer med de nye ændringer til at indeholde i alt 54 stoffer, som vandforsyningerne skal kontrollere for.

Massescreeningen er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 på anbefaling fra Vandpanelet. Det forventes, at de endelige analyseresultater fra den tredje massescreening bliver offentliggjort i første kvartal af 2022.

Læs artiklen om tjek af grundvandet på Miljøministeriets hjemmeside.