Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Køreskolerne er undtaget fra forsamlingsforbuddet

Transportministeriet

En beslutning om at undtage køreskoler fra forsamlingsforbuddet udvides til også at omfatte kørelæreruddannelsen, efteruddannelse af kørelærere, kursus for særlig godkendte kørelærere samt kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

I langt størstedelen af landet kunne køreskolerne igen åbne for teoretisk og praktisk undervisning fra den 6. april 2021.

I forbindelse hermed har transportministeren truffet beslutning om, at de køreskoler, der er omfattet af genåbningen, er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud. Det forudsættes, at køreskolerne til enhver tid overholder de regler, der er fastsat i bekendtgørelse om genåbning og restriktioner for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19 samt de tilknyttede retningslinjer.

Ministerbeslutningen udvides i samme ombæring til også at omfatte kørelæreruddannelsen, efteruddannelse af kørelærere, kursus for særlig godkendte kørelærere samt kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

Dette betyder, at de køreskoler og øvrige kurser, efteruddannelse med mere, som er omfattet af genåbningen, ikke er begrænsede af det gældende forsamlingsloft.