Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Fremover skal der kun være 20 cigaretter i en pakke

Skatteministeriet

Regeringen foreslår, at cigaretter fremover kun må sælges i pakker med 20 stk. Det skal gøre prisen for en pakke cigaretter mere gennemskuelig.

Tyve cigaretter i en pakke. Hverken flere eller færre. Sådan lyder forslaget fra regeringen.

”Et bredt flertal af Folketingets partier er enige om, at priserne på tobak skal stige, så vi på sigt reducerer antallet af rygere. Men vi har desværre set flere eksempler på, at producenterne modarbejder intentionerne i den politiske aftale. Derfor foreslår vi, at der fremover kun skal sælges pakker med 20 cigaretter, så priserne bliver mere gennemskuelige”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Det har hidtil ikke været tilladt at have færre cigaretter end 20 stk. i en pakke. Det er sket for at sikre, at cigaretproducenter ikke tager en eller to cigaretter ud af en pakke for at sløre prisgennemslaget fra afgiftsforhøjelser.

Det er ud fra det samme hensyn og for potentielt at mindske lysten til at ryge mere, at regeringen foreslår, at cigaretter alene må sælges i pakker med 20 stk.

Med finansloven for 2020 blev det aftalt, at afgifterne på tobak skulle forhøjes ad to omgange for at mindske antallet af rygere. Efter den første afgiftsstigning i 2020 sænkede flere tobaksproducenter priserne på tobak i strid med intentionen i lovgivningen.

I foråret vedtog et bredt flertal i Folketinget ydermere, at cigaretter med gamle afgifter ikke må sælges mere end tre måneder efter afgiftsstigningen, og at overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf.

Og nu er regeringen også klar til at lægge loft over, hvor mange cigaretter der må være i en pakke.

”Regeringen har en ambition om, at færre skal ryge i fremtiden. Derfor har vi fremlagt handleplanen Skærpede krav og styrket kontrol med handel med tobak, og lovforslaget her skal sikre, at der fremover kun sælges pakker med 20 cigaretter i – hverken flere eller færre”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Lovforslaget ventes vedtaget i løbet af efteråret, så det kan træde i kraft ved årsskiftet.