Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om, at beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes, så jobcentrene bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn.

Som led i Aftale om ret til tidlig pension (2020) er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Aftalepartierne indfrier med denne delaftale en besparelse på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem. Den resterede del af besparelsen, som ikke indfris med denne aftale, skal forhandles i 2022.

Med aftalen lempes proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere, så der kan gives en mere fleksibel og individuelt tilpasset indsats. Aftalen sikrer samtidig, at unge får bedre rettigheder og støtte i forbindelse med deres overgang til uddannelse, hvor der er risiko for frafald.

Med aftalen er partierne også enige om at følge op på de positive erfaringer, der er gjort med at afholde samtaler i jobcentre og a-kasser digitalt under COVID-19. Ledige får med aftalen mulighed for at afholde samtaler telefonisk eller over video efter seks måneders ledighed.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

"Jeg er glad for, at vi med delaftalen lemper proceskrav i beskæftigelsesindsatsen. Det vil gavne de unge og give jobcentrene en større frihed til at tilrettelægge indsatsen for den enkelte. Det har også været vigtigt, at vi i højere grad sikrer de unge flere rettigheder og støtte i overgangen til uddannelse. Jeg vil gerne takke aftalepartierne for et godt og konstruktivt forhandlingsforløb, og det glæder mig, at vi med aftalen allerede nu får skabt klarhed og udmøntningen af nytænkningen i 2022, så kommunerne kan tage højde for det i deres planlægning af indsatsen for det kommende år."

Læs mere om delaftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.