Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Faste teams og velkendte ansigter skal skabe nærvær i hjemmeplejen

Social- og Ældreministeriet

170 millioner kroner til faste og selvstyrende teams skal nu sætte fart under lokale selvstyrende teams, der betyder, at de ældre skal forholde sig til færre og kendte ansigter, når hjemmeplejen banker på deres dør. Målet er at gøre hverdagen mere stabil og tryg for de ældre og give højere arbejdsglæde for medarbejderne.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

"Alt for mange ældre oplever, at deres hjem bliver lidt af en banegård, når de får behov for hjælp fra hjemmeplejen. Med hyppigt skiftende medarbejdere, stramme kørelister og snævert opdelte ydelser. Derfor er der brug for, at vi tænker nyt. Vi har brug for, at medarbejderne ikke skal starte forfra, fordi de hele tiden besøger nye ældre, men tværtimod kan opdage det, hvis den ældre skranter lidt mere end normalt. Relationen mellem borger og medarbejder skal i centrum." 

Der afsættes nu 170 mio. kr., som kommunerne kan søge om at få tilskud til at lave lokale modeller for at etablere faste, selvstyrende og tværfaglige teams - med kendte medarbejdere for at skabe mere stabilitet og kontinuitet i hjemmeplejen.

Med finanslovsaftalen for 2021 blev regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-23 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen.

Af de 425 mio. kr. afsat i 2021 skal 212,5 mio. kr. udmøntes til anvendelse samme år. Ud over de 170 mio. kr. til selvstyrende teams skal 42,5 mio. kr. bruges på aktiviteter og rådgivning, der skal styrke et demensvenligt samfund.

Læs mere om de faste og selvstyrende teams på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.