Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Erhvervsministeren vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne og værne om de gode ideer

Erhvervsministeriet

Erhvervsministeren lancerede tirsdag en national handlingsplan for immaterielle rettigheder med 16 konkrete initiativer, som skal hjælpe virksomheder med at beskytte deres produkter og idéer. Planen skal hjælpe med at fastholde styrkepositioner på blandt andet grøn omstilling og life science.

I Danmark lever virksomhederne i høj grad af viden og innovation. Vores globale førerpositioner på grøn omstilling bygger på gode idéer og innovative løsninger. Ofte kan og bør de beskyttes gennem patenter og varemærker, så man som virksomhed sikrer sig imod billige kopier og unfair konkurrence.

Men de små og mellemstore virksomheder i Danmark ligger efter de lande, vi normalt sammenligner os med, når det kommer til andelen af virksomheder, der søger om patenter, designrettigheder og varemærkebeskyttelse.

Det skyldes blandt andet, at mange synes, det er for dyrt og besværligt at beskytte deres innovative løsninger. Virksomheder, der bruger rettigheder, oplever ellers en markant positiv effekt på vækst, eksport, lønninger og jobskabelse.

Derfor har erhvervsministeren lanceret en handlingsplan for patenter, varemærker og design, såkaldte immaterielle rettigheder, med 16 konkrete initiativer. Med planen skal rettighederne i højere grad hjælpe virksomheder til at styrke deres forretning.

I et af initiativerne har regeringen bl.a. sammen med et bredt flertal af Folketinget afsat 3 mio. kr. årligt i årene 2021-2023 til en patentvoucherordning, der skal give små og mellemstore virksomheder (SMV’er) økonomisk støtte til at få lavet deres patenter. Et andet er en platform, hvor virksomhederne kan handle med deres patenter og dermed styrke deres konkurrenceevne og øge værdiskabelsen, siger erhvervsminister Simon Kollerup:

”Mange af de eksporteventyr, som i dag gør Danmark til et velstående samfund, er født ud af innovative opfindelser. Det er regeringens ambition at sikre fremtidens vækst og arbejdspladser, og derfor er det nødvendigt at styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Særligt blandt vores små og mellemstore virksomheder er der et uudnyttet potentiale, som vi skal have fat i. Vi skal derfor have gjort noget ved de barrierer, der holder de små virksomheder fra at få beskyttet deres produkter og idéer. Det vil stille erhvervslivet og Danmark endnu stærkere og komme os alle til gavn."

Danmark lever ikke alene af innovation, men også immaterielle rettigheder, og derfor er initiativerne væsentlige, mener Sune Stampe Sørensen, der er direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen:

"Eksport, vækst og arbejdspladser er uløseligt forbundet med patenter, varemærker og designrettigheder. Skal danske virksomheder fortsat stå stærkt i det innovative kapløb, er det afgørende, at flere - og særligt SMV’er - beskytter deres innovation rettidigt og opnår indsigt i, hvordan de kan bruge rettigheder med størst udbytte. Med handlingsplanen kan vi forbedre rammerne for dansk erhvervsliv markant, når det handler om at sikre virksomheders innovation og at skabe fremtidens arbejdspladser."

Også Dansk Industris administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen glæder sig over handlingsplanen:

"For erhvervslivet og især iværksættere og SMV’er er det virkelig positivt, at der lanceres en IP-handlingsplan, som kan hjælpe danske virksomheder med at stå stærkt i den internationale konkurrence. Den nødvendige beskyttelse og håndhævelse af danske virksomheders immaterielle rettigheder, er altafgørende for virksomhedernes muligheder for at investere og forske i nye teknologier og løsninger og samtidig tiltrække innovativ og kvalificeret arbejdskraft. Undersøgelser viser, at der er store potentielle vækst- og finansierings muligheder, hvis man som virksomhed beskytter sine immaterielle rettigheder, og som også kan åbne op for nye markeder og samarbejdspartner – kort sagt det giver mere spillerum for virksomhederne." 

Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen ser også gode muligheder i planen:

"Med handlingsplanen får vi en handlekraftig strategi, der skal sikre et fundament under vores innovative virksomheders konkurrenceevne, ikke mindst vores idérige SMV’er. Det er særdeles positivt, for i Danmark lever vi i høj grad af de gode idéer, herunder inden for life science og grønne teknologier, og de hænger ofte sammen med patentbeskyttelse. Derfor er jeg rigtig glad for handlingsplanens mange gode initiativer, som jeg ser frem til kommer ud i virkeligheden og arbejde for Danmarks fremtidige vækst."