Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Danmarks grønne genopretningsplan endeligt godkendt i EU

Finansministeriet

Finansminister Nicolai Wammen fik 13. juli 2021 godkendt Danmarks plan for en grøn genstart af dansk økonomi. Planen – som har undertitlen ”fart på den grønne omstilling” – blev godkendt af alle EU-lande på et EU-finansministermøde. Dermed kan Danmark modtage omkring 11 milliarder kroner til massive investeringer i grøn omstilling, klima og digitalisering, der skal få Danmark grønnere gennem coronakrisen.

De 27 europæiske finansministre mødtes i EU-Rådet ECOFIN, hvor den danske genopretningsplan blev enstemmigt godkendt.

Danmarks genopretningsplan skal understøtte Danmarks grønne vej ud af coronakrisen og passe på danske arbejdspladser og virksomheder.
Planen er helt i front, når det kommer til prioritering af klimatiltag, hvor 59 procent af midlerne er øremærket grønne initiativer – væsentligt over EU’s krav på mindst 37 procent. Også på digitalisering ligger Danmark med 25 procent over EU-minimumskravet på 20 procent.

Danmarks genopretningsplan udgøres af aftaler indgået med et bredt udsnit af Folketingets partier, som er delvist finansieret af midler fra EU’s genopretningsfond. Planen har et stort fokus på investeringer og forskning i grøn teknologi, flere elbiler på vejene, digitalisering og puljer til private og virksomheder til fx grønne boligforbedringer, energieffektiviseringer, udskiftning af olie- og gasfyr, udtag af lavbundsjorder, mere økologi mv.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Under coronakrisen har vi i Danmark vedtaget en række store, grønne aftaler, der både skal holde hånden under danske arbejdspladser og virksomheder, og samtidig sikre en grøn vej ud af krisen. En grøn genstart vil også bidrage til at indfri Danmarks ambitiøse grønne målsætning om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent frem mod 2030. Midlerne fra EU’s genopretningsfond skal bidrage med finansiering hertil, og jeg er stolt af, at den danske genopretningsplan er en af de grønneste i EU."

Læs mere om godkendelsen på Finansministeriets hjemmeside.