Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Danmark donerer 2 mio. vacciner

Udenrigsministeriet
Sundhedsministeriet
Regeringen har afsat 1 million vaccinedoser til donation til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo og Nordmakedonien på det vestlige Balkan. Derudover har regeringen afsat 1 million overskydende vaccinedoser fra AstraZeneca til donation til det internationale vaccinesamarbejde COVAX.

De danske sundhedsmyndigheder har i den nuværende epidemiologiske situation suspenderet brugen af vaccinen fra AstraZeneca i den danske vaccineudrulning. Vaccinen indgår som en mulighed i tilvalgsordningen, men efterspørgslen efter vaccinen er meget begrænset.

Donationerne til landene på det vestlige Balkan vil bestå af vaccinedoser fra AstraZeneca, som Danmark har købt og betalt, men som endnu ikke er leveret til Danmark. Der arbejdes på, at donationerne påbegyndes over de kommende måneder.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

"Vores naboer på Balkan oplever en stor vaccinemangel, som både belaster de enkelte samfund og øger risikoen for nye udbrud, der kan sprede sig. Derfor er jeg glad for, at vi kan træde til og bistå vores nære samarbejdspartnere med det helt afgørende våben mod pandemien, nemlig vacciner. Det vestlige Balkan er en del af vores nærområde, og vi har en stor fælles interesse i at stå sammen – også mod pandemien."

Sundhedsministeren udtaler:

"Vi har fra starten fulgt en strategi, hvor vi har købt stort ind af mange og forskellige vacciner. Og vi har hele tiden afsøgt muligheden for at modtage flere vacciner. Nu står vi så et sted, hvor vi har råderet over flere vaccinedoser, end vi lige nu anvender i vores vaccinationstilbud. De overskydende doser skal selvfølgelig gøre gavn i lande, som stadig mangler vacciner. Ingen vacciner må gå til spilde."

Donationen til COVAX vil bestå af vaccinedoser fra AstraZeneca, som Danmark har købt og betalt, men som endnu ikke er leveret til Danmark. Der arbejdes på, at donationerne påbegyndes over de kommende måneder.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen udtaler:

"COVAX spiller en nøglerolle i at få vacciner bredt ud globalt og derved bekæmpe nye smitteudbrud og varianter. Vi har fra danske side støttet COVAX økonomisk ad flere omgange. Nu bidrager vi så også med selve vaccinedoserne. Det er enormt glædeligt. Vi har øremærket 300.000 af doserne til lande i det nordlige Afrika, som har et stort behov for flere vacciner nu. COVAX vil så fordele vaccinerne efter behovet i de enkelte lande."

Regeringen har også besluttet at donere cirka 250.000 doser af vaccinen fra AstraZeneca til Bhutan, som helt akut mangler doser til gennemførelse af andet stik til en stor del af befolkningen. Der er tale om donation af vaccinedoser, som allerede er leveret til Danmark. De danske myndigheder arbejder på at få leveret vaccinedoserne til Bhutan så hurtigt som muligt.

Læs mere om Danmarks donation på Udenrigsministeriets hjemmeside