Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Bred aftale udelukker kriminelle fra at få dansk statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Regeringen er sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance blevet enige om en ny aftale om dansk indfødsret. Dermed strammes kravene på flere områder.


At få dansk statsborgerskab er en stor tillidserklæring fra det danske samfund, mener aftalepartierne. De er derfor enige om, at det er nødvendigt at stramme reglerne for, hvem der kan blive danske statsborgere.

Fremover vil personer, der er idømt en betinget eller ubetinget dom, derfor være udelukket fra at få dansk statsborgerskab. Tidligere har personer med domme under et års ubetinget fængsel kunnet blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse efter at have udstået en karensperiode.

Samtidig skærpes kravene over for personer, der har fået en bøde på mere end 3.000 kroner for negativ social kontrol, for overtrædelse af udlændingeloven og for socialt bedrageri. De vil først kunne blive optaget på lovforslag om indfødsrets meddelelse efter en karensperiode på seks år.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

"Vi bliver nødt til at trække en streg i sandet. Folk, der har fået fængselsstraf, skal ikke have dansk statsborgerskab."

Læs mere om den brede aftale på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

pdf (456 Kb)