Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Bred aftale sikrer fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhverv

Finansministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance indgået en aftale, som sikrer fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkavlere og følgeerhverv.

Udbredelsen af COVID-19 har bragt danske minkavlere i en situation, hvor de af hensyn til den danske folkesundhed har måttet aflive deres dyr, og i december vedtog Folketinget et forbud mod at holde mink i Danmark i hele 2021. Det har bragt den danske minkbranche i en alvorlig situation med stor usikkerhed om fremtiden.

Med dagens aftale er et bredt flertal i Folketinget enige om erstatningen til minkavlere og minkafhængige følgeerhverv, der ikke umiddelbart kan omstilles til anden produktion. Aftalen rummer også en særlig omstillingsindsats, som bl.a. kan hjælpe medarbejderne videre i nye job og dermed understøtte udvikling, vækst og beskæftigelse i de kommuner, som er særlig berørt.

Med aftalen forventes der at blive udbetalt mellem 10,9 og 11,9 mia. kroner i direkte erstatning til minkavlerne. Dette vil ske på baggrund af en individuel vurdering. Erstatningen skal ses i lyset af, at minkavlerne skønnes at have gæld for omkring 8,6 mia. kroner. Hertil kommer erstatning på mellem 3,1 og 4,1 mia. kroner til følgeerhverv og omstilling. Endelig ventes der udgifter mellem 1,9 og 3,1 mia. kroner til nedrivning af anlæg mv.

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger:

"Vi har indgået en bred aftale, som sikrer minkavlerne og de berørte følgeerhverv fuld og fair erstatning. Nu kan avlere, ansatte og lokalsamfund begynde at se fremad. Det er jeg meget glad for, for ingen kan være i tvivl om, at situationen for de berørte har været helt ekstraordinær, hvilket aftalen afspejler. Men når et helt erhverv bliver ramt så hårdt, som minkbranchen er blevet under udbruddet af corona, så må samfundet træde til og hjælpe. Det gør vi nu."

Modellen til erstatning til minkavlerne består af tre hovedelementer:

  • En erstatning for mink, der er slået ned i 2020, men som ikke er pelset, og derfor ikke kan sælges i 2021
  • En erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030
  • Den forventede restværdi af minkavlerens udnyttede kapitalapparat, herunder stalde, bure m.m.

Fødevareminister Rasmus Prehn siger:

"Jeg er glad for, at vi efter vanskelige forhandlinger kan præsentere en god og bred aftale, som giver minkavlere og følgeerhverv en god mulighed for at komme videre. Minkavlerne har løftet en stor opgave for folkesundheden og det fælles bedste, og med denne aftale er vi endnu et skridt tættere på at kunne udbetale en fuldstændig erstatning."

Erstatningen påvirkes ikke af, om en minkbesætning har været smittet med COVID-19 eller ej. Der vil så vidt muligt blive udbetalt et beløb forud, så minkavlerne ikke skal vente mere end højst nødvendigt. Udbetaling af honorar for hurtig aflivning, den såkaldte ”tempo-bonus”, ventes at blive påbegyndt i løbet af februar 2021.

Følgeerhverv som fodercentraler, pelserier eller minkauktionshuse, der er afhængige af minkavl for at drive deres forretning, kan også få erstatning. Virksomheder kan som hovedregel få erstatning, hvis over halvdelen af omsætningen er baseret på dansk minkavl, og produktionen ikke umiddelbart kan omlægges.

Aftalen forudsætter godkendelse i henhold til EU’s regler om statsstøtte.

Læs mere om den brede aftale på Finansministeriets hjemmeside.