Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Bred aftale om infrastruktur for mere end 160 mia. kroner

Finansministeriet
Transportministeriet
Indenrigs- og Boligministeriet

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige om en historisk aftale om en infrastrukturplan til mere end 160 mia. kroner, heraf nye projekter til 106 mia. kr. Aftalen skal binde Danmark endnu stærkere sammen og nedbringe trængslen på de danske veje uden at gå på kompromis med den grønne omstilling. Det skal bl.a. ske ved massive investeringer i kollektiv transport og udbygning af vejnettet, hvor trængslen er størst.

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne indgået en historisk aftale om Infrastrukturplan 2035. Med investeringer for samlet set mere end 160 mia. kroner er der tale om den største danske infrastrukturplan nogensinde. I planen indgår investeringer for mere end 86 mia. kroner i kollektiv transport og ca. 64 mia. kroner til anlæg og udbygning af fremtidens veje. Aftalen indebærer nye projekter for 106 mia. kroner.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Vi har i dag vedtaget en historisk bred og ambitiøs plan på 160 mia. kroner for Danmarks infrastruktur, så færre danskere i fremtiden skal opleve kø og ventetid. Med aftalen samler vi Danmark og binder landet endnu stærkere sammen. Det er en snusfornuftig investering i bl.a. kollektiv trafik, veje og cykelstier, som vil gøre hverdagen nemmere for mange og sikre danske virksomheder endnu bedre mulighed for at afsætte deres varer og skabe arbejdsplaser – uden at gå på kompromis med den grønne omstilling. Det er jeg glad for, at vi har fundet rigtig bred opbakning til."

Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er aftaleparterne blevet enige om at afsætte penge til en lang række infrastrukturprojekter og transportpolitiske tiltag herunder:

  • Mere end 86 mia. kroner til kollektiv trafik, heraf ca. 45 mia. i nye investeringer, der sikrer hurtigere rejser på tværs af landet, nye BRT- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København.

  • Cirka 64 mia. kroner til anlæg af fremtidens veje, der skal bidrage til at løse centrale trængselsudfordringer og binde Danmark bedre sammen.

  • Omtrent 11 mia. kroner til tre centrale regionale udviklingsprojekter, der skal bidrage til den lokale udvikling og trafikudviklingen i hele regionen.

  • 3 mia. kroner til nye cykelinitiativer, der skal få flere til at vælge cyklen ved f.eks. anlæg af nye cykelstier i kommuner og langs statsveje.

  • Grønne tiltag, der skal sikre, at ny infrastruktur ikke sker på kompromis med klimamålsætningerne, f.eks. udrulning af klimavenlig asfalt, batteritog på statsbanerne og opsætning af ladestandere langs statsvejene.

Forslagene skal bl.a. mindske problemerne med kø, styrke den kollektive trafik og skabe forudsætningerne for en omstilling til grønne transportformer. I modsætning til tidligere infrastrukturplaner er Infrastrukturplan 2035 i sig selv CO2-neutral.

Alle projekterne fra regeringens udspil Danmark Fremad indgår i aftalen.

Transportminister Benny Engelbrecht siger:

"Vi er enige om at investere massivt i bedre kollektiv transport, flere veje og bedre cykelinfrastruktur. Det her er en aftale med danskerne i centrum. I alle dele af landet. Vi ønsker et langt større fokus på at reducere trængsel og gøre plads til grønne biler, bekæmpe vejstøj og give vores jernbaner et stort og tiltrængt løft. Det er samlet set en rigtig god og meget bred politisk aftale med den rigtige balance mellem investeringer i vej- og kollektive transportprojekter. Det var det, vi lovede før valget, og det leverer vi nu."

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek siger:

"Med aftalen siger Folketingets partier meget klart, at uanset om du bor i byen eller på landet, så skal du have ordentlige forbindelser. Det handler om et sammenhængende Danmark, hvor vi ikke kun kigger på samfundsøkonomi, men også samfundsværdi. Udover de mange projekter, der er med, glæder jeg mig over, at der er afsat en pulje på mere end tre milliarder til bedre sammenhæng mellem land og by."

Læs mere om den brede infrastrukturaftale på Finansministeriets hjemmeside.