Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

38 initiativer skal styrke den danske life science-industri og skabe endnu bedre patientbehandling

Udenrigsministeriet
Sundhedsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Erhvervsministeriet
Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om en ny strategi for life science. Strategien skal løfte den danske life science-industri til gavn for både patienter, det danske velfærdssamfund og dansk økonomi.
Life science er en dansk styrkeposition, og det er en industri, vi som samfund kan være stolte af. Industrien skaber i samarbejde med sundhedsvæsenet og forskningsmiljøerne bedre patientbehandling gennem nye innovative teknologier samt bedre medicin og hjælpemidler, der bidrager til et effektivt sundhedsvæsen med mere tid til omsorg og pleje.
Regeringen har sammen med aftalepartierne bag eksportpakken (Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet) indgået en bred politisk aftale om 38 konkrete initiativer for 270 mio. kr. i 2021-2023, som styrker indsatsen og rammevilkårene for dansk life science markant.
Aftalen lægger op til at styrke dansk life science inden for syv områder:
Bedre rammer for forskning og udvikling
Bedre brug af sundhedsdata
Danmark som udstillingsvindue
Højt kvalificeret arbejdskraft
Målrettet internationalisering og myndighedssamarbejde
Sund og grøn vækst
Vidensdeling og samarbejde
Erhvervsminister Simon Kollerup siger:
"Det er regeringens ambition, at vi skal have en life science-industri i verdensklasse. Vores life science-virksomheder spiller ikke alene en afgørende rolle for dansk økonomi og vores arbejdspladser, men industrien hjælper også patienter i både Danmark og resten af verden. Derfor er jeg glad for, at vi i dag har indgået en bred aftale, der styrker rammevilkårene markant og bygger videre på det stærke fundament, som gør industrien og Danmark endnu stærkere."
Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:
"Det er positivt, at der er bred politisk opbakning til regeringens prioriteter for dansk life science. Vi skal være det land i verden, hvor det er bedst at udvikle nye behandlinger, hvor det er bedst at forske og bedst at være patient. Aftalen styrker bl.a. rammerne for den kliniske forskning, muligheder for bedre, sikker og innovativ brug af sundhedsdata og understøtter en styrket kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenets indsatser til mennesker med kroniske sygdomme. Det vil komme patienterne, sundhedsvæsenet og det danske samfund til gavn."
Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:
"Vi udbygger og styrker vores indsats for dansk eksport med denne strategi. Det handler både om at hjælpe flere danske virksomheder ind på de globale markeder med danske produkter. Og så handler det om at styrke investeringsområdet, hvor konkurrencen om at fastholde og tiltrække udenlandske life science-investeringer er hård."
Uddannelses og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:
"Regeringen har en klar ambition om, at Danmark fortsat skal have forskning i verdensklasse. Når det gælder life science og sundhedsforskning er vi helt fremme i Danmark. Senest har corona-krisen tydeliggjort, hvor vigtigt det er med stærke rammer for den sundhedsvidenskabelige forskning. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en bred aftale. En aftale, der i høj grad styrker dansk life science. Det er godt for folkesundheden. Det er godt for forskningsmiljøerne og vores virksomheder. Og det er godt for Danmark."
Læs mere om de mange initiativer på Erhvervsministeriets hjemmeside.