Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Ytringsfrihed

Ytringsfrihedskommissionen afleverer betænkning

Justitsministeriet
Justitsminister Nick Hækkerup

Ytringsfriheden i Danmark har overordnet gode forhold, men der er alligevel behov for løbende at værne om den. Det mener Ytringsfrihedskommissionen, som har brugt de seneste to år på at evaluere og beskrive ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark.

Ytringsfrihedskommissionen konkluderer, at ytringsfriheden aktuelt har gode rammer og vilkår i Danmark. Ytringsfriheden hviler på et solidt fundament, som kommissionen ikke ser grund til at ændre grundlæggende ved. Men ytringsfriheden står dog efter kommissionens opfattelse over for en række udfordringer, som det er nødvendigt at tage alvorligt. Blandt de emner, som kommissionen særligt fremhæver, er ytringssikkerhed, som bl.a. dækker over, at personer gennem f.eks. chikane, vold eller terror forsøger at forhindre andre i at ytre sig og deltage i den offentlige debat.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Jeg er taknemmelig for det grundige stykke arbejde, som kommissionen har udført. Vores grundlovssikrede ret til at ytre sig er en hjørnesten i vores samfund. Kommissionens betænkning er et solidt fundament for en vigtig debat, som forhåbentlig for alvor vil udfolde sig, når forholdene i samfundet igen har normaliseret sig. Betænkningen spænder vidt, og regeringen vil sørge for at have kommissionens synspunkter med i det videre politiske arbejde. Jeg kan dog allerede nu sige, at regeringen vil se på, om der er behov for at skærpe straffen for trusler, der skal forhindre andre i at ytre sig og deltage i den demokratiske debat. For ytringsfriheden er en ret, som vi ikke skal tage for givet, og derfor skal vi som samfund tage markant afstand fra trusler mod ytringsfriheden.”

Kommissionens befolkningsundersøgelse viser, at selv om ytringsfriheden vægtes højt, er der en tendens til, at opbakningen til ytringsfriheden bliver mindre, jo større konsekvenser ytringerne har for andre mennesker eller for samfundet i bredere forstand.

 

Fakta:

Ytringsfrihedskommissionen blev nedsat i december 2017 og har haft som opgave at beskrive ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark, den historiske udvikling af ytringsfriheden her i landet og de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens vilkår. Kommissionen har inddraget erfaringer fra andre lande, ligesom kommissionen har skullet se på, om internationale strømninger påvirker ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.

Læs Ytringsfrihedskommissionens betænkning: Del 1 og del 2

Læs undersøgelsen: Ytringsfrihed i Danmark

Undersøgelsens bilag 1 

Undersøgelsens bilag 2

 

Kommissionens sammensætning:

Formand

 • Fhv. nationalbanksdirektør, Nils Bernstein

 

Øvrige medlemmer

 • Dr. phil. Bodil Due, Aarhus Universitet
 • Ph.d., professor i forfatningsret Jens Elo Rytter, Københavns Universitet
 • Professor, ph.d. Rune Stubager, Aarhus Universitet
 • Chefredaktør Jakob Nielsen, Altinget
 • Advokat, dr.jur. Jonas Christoffersen
 • Seniorforsker Flemming Rose, Cato Institute
 • Direktør Jacob Mchangama, Tænketanken Justitia
 • Direktør og formand Vibe Klarup, Hjem til Alle og regeringens Udsatteråd
 • Advokat, ph.d. Vibeke Borberg
 • Udlandsredaktør Anna Libak, Weekendavisen