Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Undervisningen for anbragte børn på interne skoler skal være langt bedre

Børne- og Undervisningsministeriet

Efter en årrække med problemer med undervisningen til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet eller i dagbehandling, nedsætter regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan problemet rettes op. Samtidig strammer børne- og undervisningsministeren flere regler på området.

Alt for mange børn og unge, der er henvist til interne skoler på dagbehandlingstilbud eller på et anbringelsessted, får ikke den undervisning, de har krav på. En undersøgelse fra skoleåret 2016/2017 viser blandt andet, at en ud af fire institutioner ikke overholder minimumsgrænsen for, hvor mange undervisningstimer børnene skal have.

Ministeriet har tidligere skærpet kravene til undervisningstilbuddene, ligesom man har styrket vejledningsindsatsen på området og henvendt sig til kommunerne om problemerne. Alligevel er der forstsat problemer. Derfor nedsætter regeringen nu en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan man på tværs af social- og undervisningsområdet sikrer, at børn og unge i interne skoler får den undervisning, de har krav på.

”De her børn har oplevet mange udfordringer i livet, og de skal simpelthen hjælpes bedre på vej. Det dur ikke, at man på anbringelsesstederne og i dagbehandlingstilbuddene slækker på undervisningen, for det vil stille børnene dårligere i voksenlivet,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Arbejdsgruppen skal kaste lys over de mulige årsager til, at ikke alle elever på interne skoler får den undervisning, de har krav på, og at for mange bliver fritaget fra prøver.

Gruppen skal også udarbejde forslag til, hvordan undervisningen kan organiseres og tilrettelægges, så børnene får et bedre grundlag for at gennemføre en uddannelse og få et selvstændigt voksenliv.

”Det et afgørende for regeringen, at de her sårbare børn og unge skal have undervisning og hjælp af høj kvalitet. Vi ser frem til at følge den hurtigt arbejdende arbejdsgruppe og modtage de forslag, der kommer ud af deres arbejde,” lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Børne- og undervisningsministeren indskærper samtidig, at kommunalbestyrelserne har ansvaret for at sikre, at reglerne for, hvornår elever kan fritages fra undervisningen, bliver overholdt. I dag er det den enkelte skoles leder, der alene bestemmer, hvornår en elev skal fritages for fag.

Endelig vil ministeren sikre, at Børne- og Undervisningsministeriet fremover får mulighed for at se, hvordan de interne skolers elever klarer sig i prøver. De data er i dag ikke mulige at indhente for ministeriet.

Reglerne foreslås ændret i en bekendtgørelsesændring, der i dag er blevet sendt i høring.

  • Fakta om arbejdsgruppen
    • Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. KL og interessenter på området vil også blive inddraget.
    • Gruppens arbejde forventes at være færdigt i foråret 2020.