Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Udspil til udligningsreform

Råd til velfærd i alle kommuner

Finansministeriet
Social- og Indenrigsministeriet

Der skal være råd til velfærd i hele Danmark. Regeringen fremlægger et udspil til nyt og mere retfærdigt udligningssystem.

Reformen af udligningen skal bringe Danmark i bedre balance. De bredeste skuldre skal bære mere, så forskellene i Danmark ikke bliver for store.

Med udspillet flytter regeringen 1,4 mia. kr. fra især velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til blandt andet provins- og yderkommuner.

Samtidig vil regeringen målrette 1 mia. kr. til udsatte ø- og yderkommuner. Heraf er 500 mio. kr. ny statslig finansiering. Det skal bidrage til, at kommunerne har råd til den aftalte velfærd.

Regeringen vil desuden rette op på en række elementer i udligningssystemet, som trækker mere og mere skævt.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vores udspil handler om retfærdighed og velfærd, og at Danmark er for lille til store forskelle. Borgerne skal ikke opleve, at kvaliteten af velfærden er helt forskellig fra kommune til kommune. Jeg vil gerne appellere til solidaritet fra de mest velhavende kommuner og minde om, at denne regering i økonomiaftalen har sørget for, at der følger penge med til det stigende antal børn og ældre.”

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger:

”I dag kommer vi med et forslag til, hvordan vi sikrer en mere retfærdig fordeling af velfærden. Det handler om meget mere end teknik og justeringer. Det handler om, at de bredeste skuldre må bære de tungeste byrder. Det drejer sig om selve indretningen af vores velfærdssamfund, hvor vi som socialdemokrater mener, at der er brug for mere retfærdighed. Der skal være råd til en ordentlig velfærd i alle dele af vores land.”

 • Fakta: Elementer i regeringens udspil

  Forslag, der får Danmark til at hænge bedre sammen

  • Én fælles landsudligning. Hovedstadsudligning og provinsudligning afskaffes
  • Nyt hovedstadstilskud målrettet udsatte hovedstadskommuner
  • Én milliard kroner målrettet udsatte yderkommuner
  • Et knæk i selskabsskatteudligningen
  • Øget refusion i dyre socialsager

  Forslag, der giver luft i budgettet til ekstra velfærd

  • Reform af styreformen i København, Aarhus, Odense og Aalborg

  Forslag, der skaber en mere retfærdig udligning

  • Loft over rabat til de mest velhavende kommuner i overudligningsordning
  • Flere penge til kommuner med mange svage ældre
  • Større vægt på sociale udgiftsbehov
  • Boligkriterier skal følge med udviklingen
  • Au pairs skal ikke udløse tilskud
  • Kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op
  • Rimelig overgang til nyt system

  Forslag, der løser bundne opgaver

  • Kriterie for faldende indbyggertal stabiliseres
  • Beskæftigelsestilskuddet omlægges til generel udligning
  • Justering af udlændingeudligningen
  • Datagrundlaget gøres mere robust med reformen
pdf (13,02 Mb)

Se hele pressemødet: