Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
coronavirus

Smittesporings-app lanceret

Sundheds- og Ældreministeriet
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke ved pressemøde

Smittesporingsappen smitte|stop kan nu downloades og bruges af danskere, der ønsker et digitalt værktøj til kontaktopsporing i tilfælde af smitte med COVID-19. Det har været afgørende, at app’en lever op til det højeste niveau af privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed – og derfor er der også valgt en teknologi, hvor data om borgeres kontakter ikke indsamles centralt. Det er helt frivilligt, om man ønsker at downloade og bruge app’en.


Med appen kan du nemt give besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv med ny coronavirus. Til forskel fra anden smitteopsporing kan du i appen give besked til personer, som du ikke kender, og som du derfor ikke på anden vis kan advare om, at de muligvis har været udsat for smitterisiko, så de kan blive testet. Hvis man i appen får besked om at have været tæt på en person, der er testet positiv, skal man følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til nære kontakter og bl.a. blive hjemme og blive testet hurtigst muligt.


”Smitteopsporing er afgørende for at bryde smittekæderne og kontrollere COVID-19 epidemien, mens Danmark genåbner. Appen smitte|stop er et digitalt værktøj, der skal fungere som et supplement til andre indsatser for kontaktopsporing og til testning, fysisk afstand og god hygiejne. Vi skal passe godt på hinanden, er her er appen et konkret værktøj, som jeg håber, at mange danskere vil vælge at bruge” siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Privacy og datasikkerhed er højt prioriteret
Det har været afgørende og højt prioriteret, at den danske app lever op til alle regler og de højeste standarder for privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed. Smitte|stop har været igennem en omfattende sikkerhedstest inden lanceringen, og appen bruger teknologi fra Apple og Google, som er udviklet med et særligt fokus på privatlivsbeskyttelse. Der er tale om helt ny teknologi i styresystemerne på mobiltelefonerne, og derfor skal du som bruger være opmærksom på, at du skal have opdateret din Iphone eller Android telefon inden smittesporingsappen kan installeres.

”Vi bruger digitale løsninger overalt i hverdagen, og det giver god mening, at vi også bruger nye teknologier i coronaindsatsen. Men det er en forudsætning, at de digitale løsninger lever op til de højeste standarder for datasikkerhed og privatlivsbeskyttelse” siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Ingen myndigheder har adgang til oplysninger om, hvem brugerne af appen har været i nærheden af, og appen lukkes i øvrigt ned og alle data slettes, når appen ikke længere er aktuel at bruge i forbindelse med COVID-19.

Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop
Det er frivilligt, om man vil downloade og bruge smitte|stop. Du skal i appen selv give tilladelse til, at appen deler oplysningen med de personer, som du har været tæt på og personen kan ikke se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig. Håbet er, at mange danskere vil tilvælge appen, da den kan være et vigtigt bidrag til at stoppe smittekæder. I takt med genåbningen af samfundet vil vi også i større grad kunne blive udsat for smitte fra personer, som vi ikke kender fx i bussen eller på restauranter. Jo flere, som vælger at bruge appen som et supplement i kontaktopsporingen, jo flere smittekæder kan vi få brudt tidligt og dermed holde epidemien under kontrol.

Der er bred politisk opbakning til appen med den politiske aftale indgået den 15. maj 2020 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG) om principper, formål og teknologisk løsning for den danske smitteopsporingsapp..

Husk, at du med appen alene hjælper med at stoppe smittespredningen hos andre, som også bruger appen. Hvis du testes positiv for ny coronavirus, er det derfor vigtigt, at du også tager kontakt til familiemedlemmer, venner mv., som du ved, at du har været i nær kontakt med. Se mere i pjecen ”Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus”. 

Smitte|stop er udviklet af Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og Netcompany.

Læs mere om app’en på hjemmesiden www.smittestop.dk  

Yderligere info hos www.sum.dk