Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regler skal kun ramme permanente lejre, der skaber utryghed

Justitsministeriet
Hjemløs mand ligger sammenkrøllet på gaden i København. Rundt om ham er en stor gruppe af duer.
Foto: Colourbox

Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten blevet enige om en præcisering af forbuddet mod at etablere eller opholde sig i utryghedsskabende lejre. Aftalen er en udmøntning af forståelsespapiret og skal tydeliggøre, at der fremover kun skal sættes ind mod permanente lejre, der skaber utryghed.

Som det fremgår af forståelsespapiret, har der været et fælles ønske om at arbejde for en præcisering af forbuddet mod at etablere eller opholde sig i såkaldte utryghedsskabende lejre. Hensigten med forbuddet bør være at bekæmpe utryghed ved at sætte ind over for personer, der har etableret sig i permanente lejre og ikke hjemløse, der er nødsaget til at overnatte udenfor.

I dag er der faldet en aftale på plads mellem regeringen og partierne bag forståelsespapiret (Radikale Venstre, Enhedslisten og SF), som præciserer forbuddet mod at etablere eller opholde sig i utryghedsskabende lejre. Fremover vil det fremgå af ordensbekendtgørelsen, at forbuddet mod utryghedsskabende lejre kun omfatter lejre af permanent karakter, og som skaber utryghed. Forbuddet skal derimod ikke ramme hjemløse, der er tvunget til at overnatte udendørs.

Samtidigt får politiet mulighed for give en advarsel i stedet for et egentligt zoneforbud, så der i højere grad er mulighed for at tage hensyn til, hvor den hjemløse borger har sit daglige liv og omgangskreds.

Aftalepartierne er også enige om, at der skal følges op på området (med en status første gang i foråret 2021), og det er aftalt, at der vil blive udarbejdet et faktaark til hjemløse om reglerne for overnatning i det offentlige rum i byerne.

Ændringen vil blive indarbejdet i bekendtgørelsen og den tilhørende vejledningen og forventes at træde i kraft inden sommer.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Reglerne om utryghedsskabende lejre skal bekæmpe den utryghed, der kan følge med, når hjemløse slår sig ned i lejre, men reglerne skal samtidig ikke ramme skævt og gå ud over hjemløse, der er tvunget til at overnatte udendørs. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu i fællesskab er blevet enige om at præcisere reglerne, så det nu bliver tydeligt, at der kun skal sættes ind mod de lejre, der har permanent karakter, og som skaber utryghed. Regeringen kommer de næste år til at præsentere flere initiativer, der skal forbedre indsatsen for og nedbringe antallet af hjemløse.”

Kristian Hegaard, Radikale Venstre:

”Det skal ikke være kriminelt at være hjemløs. Det har været uværdigt at se hjemløse blive trukket igennem retssystemet, fordi de søgte ly for natten. En hjemløs har rigeligt problemer i forvejen og får det ikke bedre af en straf. Jeg er glad for, at vi nu sætter en retning for at hjælpe hjemløse i stedet for at jagte dem. For eksempel må man nu gerne sove samme sted flere nætter i træk, hvis man rydder op i dagtimerne.”

Karina Lorentzen, SF:

”Hjemløshed er et socialt problem og bør ikke være kriminelt. De nuværende reglerne skaber utryghed for den enlige hjemløse, når han nødtvunget må overnatte udendørs. Derfor er jeg glad for, at vi lemper lidt på reglerne, så de rammer mindre skævt.”

Rosa Lund, Enhedslisten:

”Vi bekæmper ikke hjemløshed ved at bekæmpe de hjemløse. Det bedste ville være at afskaffe lejrforbuddet helt, men det kunne der ikke nås enighed om i forhandlingerne om forståelsespapiret. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu er blevet enige om en præcisering, så færre hjemløse skal jagtes af politiet.”

 

Læs enighedspapiret her.

Pressekontakt: Presserådgiver Jakob Kronborg, tlf. 5085 2172, jac@jm.dk