Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen uddeler 100 millioner kroner til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil besøger årets dagstilbud. Her står hun udenfor omringet af børn og voksne

Back2School, Få styr på angsten, MindMyMind. Det er nogle af de lettere behandlingstilbud, som børn og unge i 37 forskellige kommuner vil få gavn af i de kommende år.

37 kommuner har i dag fået besked om, at de får tilskud til at tilbyde lettere behandlingsforløb til børn og unge i psykisk mistrivsel, i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse. Det er kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR), der står for at udvikle og gennemføre indsatserne.

Støtten er givet som led i satspuljeinitiativet ”En styrket indsats i PPR”, som er realiseret i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med inddragelse af KL og Danske Regioner. Initiativet løber fra 2020-2022.

”I barndommen og ungdommen lægges byggestenene til en voksentilværelse med bl.a. uddannelse og beskæftigelse. Men for alt for mange børn og unge kommer stenene til at ligge skævt. Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at gribe de unge, før f.eks. angst og mistrivsel bliver til mere alvorlige psykiske lidelser. Med let tilgængelige behandlingstilbud rækker vi hånden ud til psykisk sårbare over hele landet, så de kan få hjælp i tide,” siger social- og indenrigsminister Astrid Krag.

”Det er altafgørende, at vi sætter tidligt ind med den nødvendige støtte og rådgivning, når børn og unge begynder at vise tegn på psykisk mistrivsel. Som barn eller ung skal man tilbydes den rette hjælp, inden en svær situation udvikler sig til en psykisk lidelse. Derfor har det også en reel betydning, når vi med denne pulje støtter 37 kommuner i at få skabt eller udbygget lettere behandlingstilbud, der gavner disse børn og unge. Det er vigtigt, så disse børn og unge hurtigt får den nødvendige hjælp og ikke skal vente på, at tilstanden bliver forværret,” siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

”Jeg er glad for, at så mange kommuner vil være med til at styrke indsatsen over for børn og unge i psykisk mistrivsel. Også selvom interessen kommer på et trist bagtæppe af en stigende mistrivsel blandt børn og unge. Jeg håber, at et stort antal børn og unge vil få gavn af de nye tilbud. Og at vi samtidig kan blive klogere på, hvordan vi bedre kan udnytte PPR’s potentiale til at observere og reagere hurtigt på børn og unge i psykisk mistrivsel,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Der er uddelt i alt 102,9 mio. kroner fra ansøgningspuljen fra 2020-2022. De kommuner, som får tilskud fra puljen, vil samtidig modtage implementeringsstøtte fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

De kommunale indsatser vil desuden blive evalueret med henblik på at undersøge virkningen af indsatserne over for børn og unge i psykisk mistrivsel og kommunernes arbejde med implementering af indsatserne.

Læs mere tilskuddene til de lettere behandlingsforløb på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside