Coronavirus

Styrker trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation

Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Finansminister Nicolai Wammen taler ved pressemøde

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til lønmodtagere, der er i fare for at miste deres job som følge af corona-krisen.

Dermed styrker regeringen og arbejdsmarkedets parter sikkerhedsnettet under lønmodtagerne i den svære økonomiske situation, som COVID-19 har medført.

Mere end 11.000 virksomheder har allerede ansøgt om lønkompensation, der følger af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning, der blev indgået 14. marts 2020. 

Med dagens aftale er parterne enige om at forhøje støtten i den eksisterende lønkompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job. 

Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned.

Den nye aftale betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. 

Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. Øvrige betingelser for lønkompensationsordningen følger den nuværende lønkompensationsordning, som er aftalt 14. marts.
 
Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.
 

 • Aftale om styrkelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter kan konstatere, at der på nuværende tidspunkt allerede er mere end 11.000 virksomheder, som har ansøgt om lønkompensation, der følger af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning.

  Dermed er den fælles aftale med til sikre, at mange lønmodtagere ikke mister deres job som følge af den økonomiske situation, som COVID-19 har medført. Parterne er enige om at forbedre lønkompensationsordningen, så der ydes en styrket hjælp til flere lønmodtagere ansat i virksomheder, der er økonomisk udfordret som følge af COVID-19.

  Dette har til formål at sikre, at flere kan beholde deres job. Den styrkede hjælp indebærer, at det maksimale støtteniveau for funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

  Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikkefunktionærer. Øvrige betingelser for lønkompensationsordningen følger den nuværende lønkompensationsordning, som er aftalt 14. marts. Det vil som den øvrige lønkompensationsmodel være Erhvervsstyrelsen, der administrerer modellen. Den styrkede hjælp indføres med tilbagevirkende kraft for hele perioden fra 9. marts.

  Parterne tager til efterretning, at en forhøjelse af den maksimale kompensation i ordningen til 30.000 kr. pr. måned for både funktionærer og ikke-funktionærer skønnes med betydelig usikkerhed at medføre yderligere merudgifter på 0,7 mia. kr., og at det samlede udgiftsskøn for ordningen udgør dermed 4,6 mia. kr.