Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Coronavirus

Dansk økonomi hårdt ramt af coronaepidemien

Finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og skatteminister Morten Bødskov holder pressemøde i Finansministeriet om den danske økonomi under coronaudbruddet.
Philip Davali/Ritzau Scanpix

Udbruddet af cononavirus har enorme sundhedsmæssige såvel som økonomiske omkostninger i hele verden. Dansk økonomi er også ramt og står over for et historisk stort tilbageslag i 2. kvartal. For 2020 som helhed peger scenarier for den økonomiske udvikling på, at BNP kan falde med mellem 3 og 6 pct. i år. Den offentlige saldo kan udvise et minus på mellem 5 og 7 pct. af BNP i år.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:
"Situationen for dansk og international økonomi er dybt alvorlig. Regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter har handlet resolut og hurtigt og spændt et bredt sikkerhedsnet ud under de danske virksomheder og danske lønmodtagere. Vi kan desværre ikke undgå tab af arbejdspladser i de næste måneder, men hjælpepakkerne begrænser tabene og vil gøre virksomhederne bedre i stand til hurtigt at komme i gang igen med produktionen på den anden side af krisen".

Ny låneordning
På denne baggrund tager regeringen i dag initiativ til en ny låneordning for små og mellemstore virksomheder. Ordningen forbedrer overlevelsesmulighederne for SMV’er, der kan have vanskeligt ved at opnå lån i banken.

Lånet vil være baseret på seneste momsindbetaling for små og mellemstore virksomheder samt lønsumsafgiftsbetaling for såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.). Det kan styrke likviditeten for et stort antal virksomheder med i alt op til 35 mia. kr. Lånet vil være rentefrit og vil skulle tilbagebetales den 1. april 2021.

Regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter har reageret hurtigt med en lang række hjælpepakker. Tiltagene retter sig dels mod at understøtte likviditeten i danske virksomheder, og har dels form af kompensation for udgifter.

Det vurderes med usikkerhed, at de markante finanspolitiske tiltag understøtter beskæftigelsen med i omegnen af 60.000 årsværk i forhold til en udvikling uden hjælpepakker. Hertil kommer betydningen af likviditetstiltagene.

Hjælpepakkerne vurderes at hjælpe genopretningen hurtigere på vej, sådan at der er en større mulighed for en bedring i andet halvår.