Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Nye tiltag mod utryghedsskabende adfærd

Justitsministeriet
Skatteministeriet
Transport- og Boligministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Regeringen præsenterer udspil til at sætte ind over for utryghed på Politigården i København

Regeringen har præsenterer fire initiativer, der skal skabe større tryghed i bl.a. udsatte boligområder og i nattelivet.

Regeringen vil ikke acceptere, at der er boligområder i Danmark, hvor hårdkogte kriminelle og grupper af unge skaber utryghed. Der har i alt for lang tid været eksempler på, at grupper af især unge mænd udviser en uacceptabel adfærd, hvor de dominerer områder i det offentlige rum og skaber en hverdag præget af frygt og utryghed for andre mennesker. En adfærd, som i ekstreme tilfælde ender i umotiverede, voldelige overfald på andre unge – blandt andet i nattelivet. Den adfærd er et anslag mod trygheden i samfundet og en hån mod fællesskabet.

I dag kan det tage flere år, før en kriminel lejer kan smides ud af sin bolig, da boligsagen først kan gå i gang, efter straffesagen er afsluttet. Derfor foreslår regeringen, at lejere fremover skal kunne sættes ud af deres bolig i umiddelbar forlængelse af, at de bliver dømt for kriminaliteten. Regeringen foreslår samtidig, at politiet fremover kan indføre et tryghedsskabende opholdsforbud i områder, der er plaget af utryghed.

Bryder man opholdsforbuddet, så vil man som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 10.000 kr. og i anden gangs tilfælde med 30 dages fængsel. Hvis man i forvejen har gæld til det offentlige, som f.eks. stammer fra tidligere kriminalitet, foreslår regeringen, at politiet på stedet skal kunne beslaglægge værdier fra de pågældende.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Man skal føle sig tryg i Danmark – ligegyldigt hvor i landet man bor. Vi skal ikke finde os i, at utilpassede unge skaber utryghed foran butikscentre eller på centrale pladser i udsatte boligområder. Derfor vil regeringen give politiet mulighed for at indføre et tryghedsskabende opholdsforbud i bestemte områder, der er plaget af utryghed.”

Skatteminister Morten Bødskov siger:

”Vi vil sætte endnu hårdere ind over for kriminelle med gæld til det offentlige. Vi vil give politiet mulighed for på stedet at beslaglægge værdigenstande fra en sigtet person, hvis denne person har gæld til det offentlige. På den måde tager vi et vigtigt skridt i retning mod hårdere konsekvens over for de kriminelle, og vi får samtidig flere penge i statskassen.”

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

”Jeg er træt af at høre om, at det altid er samfundets skyld. Danmark er et fantastisk samfund, der giver unge alle muligheder. Det gælder også unge fra indvandrerfamilier. Nu må dem, der skaber utryghed i vores lokalsamfund, beslutte sig for, om de vil være en del af det danske samfund. Hvis svaret er nej, skal de vide, at de vil blive mødt med opholdsforbud og beslaglæggelser.”

Dybt kriminelle beboere skal ikke længere kunne forpeste livet for alle andre i landets udsatte boligområder, og derfor vil regeringen nu gøre det lettere og hurtigere for boligselskaber at smide kriminelle beboere ud af deres lejemål.

Boligminister Kaare Dybvad Bek siger:

”Det er direkte urimeligt over for alle de lovlydige beboere, at personer, der har begået grov kriminalitet, kan blive boende i et alment boligområde i årevis, selv om deres lejemål for længst burde være ophævet. Derfor vil vi nu gøre det lettere at smide de kriminelle på porten ved at koble spørgsmålet om ophævelse af lejemålet direkte på straffesagen.”

Regeringen vil også sætte ind over for volden og utrygheden i nattelivet. Regeringen foreslår, at personer, som får en dom for vold i nattelivet, skal udelukkes fra at komme i nattelivet i op til to år. Ofret skal ikke kunne møde sin voldsmand i køen til diskoteket kort efter dommen.

Initiativerne kræver lovændringer. Derfor vil regeringen fremsætte lovforslag i begyndelsen af det nye år med henblik på, at tiltagene kan træde i kraft til sommer.

pdf (1,61 Mb)