Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Udenrigsministeren

Massiv indsats for at genstarte dansk eksport

Udenrigsministeriet
Udenrigsminister Jeppe Kofod på virksomhedsbesøg

Fra i dag er der taget et vigtigt skridt for at gøre det lettere for danske virksomheder trygt at foretage erhvervsrejser og sikre eksportordrer, trods fortsatte udfordringer under den globale COVID-19-krise. Som led i aftalen om yderligere genåbning i fase 2, som blev lavet den 20. maj, bliver der nemlig nu givet en række retningslinjer og konkrete rejseråd, så der på sundhedsmæssig forsvarlig måde kan blive åbnet op for at foretage nødvendige erhvervsrejser til og fra udlandet.

Tiltaget er et stærkt ønske fra erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter. Som en lille, åben økonomi er Danmark stærkt afhængig af eksport til udlandet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger: 
”Over 800.000 danske job er knyttet til vores eksport. Mange af de job kan forsvinde, hvis ikke der åbnes for erhvervsrejser. Det er dog afgørende for regeringen, at en genåbning for erhvervsrejsende sker sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi må ikke risikere at sætte vores hidtidige, virkningsfulde indsats over styr.” 

Samarbejde bag retningslinjerne
Retningslinjerne og rejserådene for erhvervsrejser er udarbejdet på baggrund af arbejdet i sektorpartnerskabet under ledelse af udenrigsministeren i dialog mellem erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter og med deltagelse af Justitsministeriet, Transport- og Boligministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet.

Det er fortsat vigtigt, at virksomhederne er bevidste om, hvilke risici der kan være ved at foretage rejser. 

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger: 
”Vi fokuserer på de erhvervsrejser, som vurderes nødvendige. Alt der kan udskydes, bør fortsat udskydes eller holdes virtuelt. Der er udarbejdet retningslinjer og praktiske rejseråd til erhvervsrejser, som mindsker risikoen for at blive smittet på erhvervsrejser. Alle, der kommer hjem til Danmark fra en erhvervsrejse, tilbydes en test. Og der vil blive iværksat en ekstra kommunikationsindsats, så tilrejsende erhvervsrejsende i deres adfærd bidrager til at minimere risikoen for smittespredning baseret på sundhedsstyrelsens anbefalinger.”

Flere kan få indrejse i Danmark
Åbningen for nødvendige erhvervsrejser foretages samtidig med, at regeringen udvider listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark for personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland. Så blandt andre sommerhusejere, kærester, forlovede og bedsteforældre fra disse lande igen kan indrejse i Danmark. 

Regeringen vil, som det fremgår af aftalen om yderligere genåbning i fase 2 fra 20. maj, fremlægge en plan for kontrolleret og gradvis genåbning af sommerturismen, der er sundhedsmæssig forsvarlig, og som giver turistbranchen klarhed. Regeringen melder ud herom senest den 29. maj 2020. 

Læs mere i retningslinjerne, rejseråd for erhvervsrejser og informationsmaterialet til tilrejsende erhvervsrejsende